SBS logo liggend farge.png
  • Xledger er utviklet for å forenkle arbeidsdagen for deg som jobber med regnskap og økonomi. 

  • Xledger bidrar til å forenkle oppgaver og prosesser ved automatisering, og frigir tid til det som er viktig for at ditt selskap skal nå sine mål. Økonomi- og regnskapssystemet Xledger er enkelt å implementere, konfigurere og oppdatere.

  • Tusenvis av organisasjoner, med brukere i mer enn 50 land, benytter Xledger til å digitalisere, effektivisere og automatisere sine økonomiprosesser. Virksomheter som bruker Xledger har spesielt glede av fleksibiliteten i løsningen og muligheten til å analysere enorme mengder data i sanntid.

  • Xledger er en ekte skytjeneste. Systemet er et standardsystem med muligheter for konfigurering. Med Xledger får du en alt-i-ett løsning for regnskap og økonomi og du kan selvfølgelig koble på fagsystemer som er relevante for ditt selskap og bransje.

Vil du vite mer om Xledger eller trenger support? Ta kontakt!

xledger.png