SBS365 ikoner Kvalitet og avvik.png
SBS logo liggend farge.png

HMS bør være en del av bedriftens daglige rutiner og kvalitetsarbeid. 

 

Derfor har SBS365 lagt ekstra godt til rette for å igangsette, etterleve, rapportere og følge opp bedriftens kvalitetsarbeid.
 

  • Egen app for oppsett og kartlegging og behandling av ROS analyser og avvik med arbeidsflyt

  • Direkte avviksrapportering i prosjekter og prosjektoppgaver

  • Avviksrapportering fra mobilappen for enkel innrapportering og samhandling for de som er ute i felt

SBS 365 leveres med et forslag til mal for de mest vanlige og identifiserte risikovurderinger. Her kan du se eksempler, plukke det som gjelder og legge til egne for å komme raskt igang.

Trenger du flere tips til hvordan du skal komme i gang og forbedre kvalitetsarbeidet i din bedrift?

Les innlegget om HMS-arbeid og ta kontakt!