top of page

Ønske om en innovativ og åpen bedriftskultur? Start med dette

Kreativitet og innovasjon er nøkkelfaktorer for suksess i en konkurransedyktig økonomi. Mens mange nyetablerte bedrifter ofte er kjent for en nyskapende tilnærming til egen forretningsidé, kan etablerte bedrifter også dra stor nytte av å støtte kreativitet og innovasjonsprosesser.

Men hvordan kan etablerte bedrifter fremme kreativitet og innovasjon i en organisasjon som allerede har en "satt" organisasjon og etablert prosesser og rutiner?

Innovasjon og endringsprosesser i etablerte bedrifter med etablerte miljøer og ansattstrukturer er vanskelig å dra i gang, men alle bedrifter vil ha stor nytte av å streve etter å ha en innovativ bedriftskultur. For bedriften betyr det at du ønsker at dine ansatte skal føle at de gjør et viktig stykke arbeid - ut over seg selv. Det kan handle om læring og selvutvikling, eller det kan handle om å skape noe nytt sammen med andre. Uansett innfallsvinkel vil en åpen og innovativ bedriftskultur kunne omsettes direkte i økt fortjeneste, økt trivsel og mindre negativ energi på arbeidsplassen.Kultur bygges fra toppen og ned

Bedriftskultur er en top-down aktivitet. Lederskap og holdninger hos ledere har stor innvirkning på den generelle holdningen og kulturen i en organisasjon. Deres handlinger og beslutninger setter standarden for hvordan ansatte forventes å oppføre seg og hva som er viktig for organisasjonen. Derfor er det viktig at toppledere er bevisst på sin rolle i å bygge en positiv og støttende kultur.

Ved å være en fanebærer for innovasjon, kreativitet og gjennomføringskraft vil du som leder styrke mulighetene for å lykkes med kulturarbeidet. Talk the talk - walk the walk, eller som det heter på norsk: Si hva du gjør og gjør hva du sier. Endring starter med deg selv.


Har du et inspirerende arbeidsmiljø?

Se rundt deg. Ta en tur ned korridoren. Stikk innom de ansattes kontor. Hvordan ser det ut? Er det kjedelig interiør og hvite strievegger? Du bør oppfordre ansatte til å henge opp bilder, male veggene, bytt ut slitte møbler og få inn noen grønne planter. Et inspirert sinn er et produktivt sinn. Hvis en ansatt kjeder seg i omgivelsene sine, så går det raskt ut over arbeidsgleden.

På samme måte kan arbeidsverktøy som gjør jobben lettere, mer automatisert eller morsommere også hjelpe på inspirasjonen. Tenk nøye gjennom hvilke kjedelige manuelle prosesser det er mulig å automatisere. Kanskje har du allerede nå tanker om hvordan dine ansatte kan bruke tiden sin på en mer kreativ måte bare disse

oppgavene kunne blitt gjort mer effektivt?


Verktøy for idémylding


Hvis dere ofte har brainstorminger for å komme opp med nye ideer, så bør dere innføre visse regler. Det skal ikke være lov til å kritisere en idé under det første stadiet av en brainstorm. Her skal alle ideer få komme på bordet, og INGEN idé er for dum til å skrives ned.

Gjør raske notater og ikke hold noe tilbake.

Det er fort gjort å slå i hjel kreativiteten hvis man begynner å komme med konstruktiv kritikk mot ideer i denne fasen. Plutselig begynner man å bli kritisk til egne tanker, og så tør man ikke å foreslå ideer i frykt for å bli nedstemt.

Hvor mange sprø ideer har vært med på å bygge store firmaer og endre verden? Hvor mange «fornuftige» ideer har gjort det samme? Innfør 100 % åpenhet i den første fasen av en idémyldring, og du kommer til å se at innovasjonsnivået går i taket.

Først i neste fase kan man sette seg ned for å forkaste ideer og bygge videre på de som er gode. Ikke ta på deg de kritiske brillene før dere har kommet dit.


Det viktigste verktøyet for brainstorming er åpenhet for å dele ideer, tålmodighet for å lytte til andres tanker, og en vilje til å samarbeide og bygge videre på hverandres tanker.Utfordring av komfortsonen

Gammelt jungelord: det er utenfor komfortsonen man vokser. Det samme kan sies om innovasjon og kreativitet. Innovative mennesker lar frykten eksistere, men de lar den ikke styre valgene de tar. Tør du å starte med situasjoner der du ikke er så komfortabel? Utforsk nye områder eller måter å gjøre ting på. Kanskje snubler du rett inn i innovasjonens gullgruve?


Belønn lærevillighet, nysgjerrighet og de som virkelig vil

Innovasjon kommer gjerne når man klarer å koble sammen ideer som i utgangspunktet ikke ser ut til å ha så mye med hverandre å gjøre. Ved å oppfordre til nysgjerrighet og lærevillighet vil du kunne så frø hos dine ansatte som senere vil få muligheten til å gro.

Noen bedrifter tilbyr tilgang til litteratur på nett gratis til ansatte. Kanskje vi det som læres i boken kobles mot noe den ansatte gjør i sitt arbeid, og tenne en gnist som ellers aldri ville fått sjansen til å brenne.

Det er også viktig å ikke tro at man vet alt. Inspirer andre til å se på problemstillinger fra nye vinkler. En innovativ person vil aldri se på seg selv som "utlært". Glem heller ikke å belønne ansatte som tar sjansen og stikker seg ut. Det krever mot å gå mot strømmen og komme med nye ideer og innfallsvinkler. Trår du feil her, så kan du banne på at denne personen aldri vil prøve det samme igjen. Selv om ideen kanskje er prøvd før eller ikke fungerte, så bør den ansatte ha ros for forsøket. Kanskje er neste idé en vinner?


Rekrutter til den kulturen du ønsker å bygge

Hvis du prøver å bygge en fremoverlent, innovativ og fargerik bedriftskultur, ja da må du ansette inspirerende og energirike personer. Lykke til med å drive en slik bedrift om du ansetter to livstrøtte mennesker som kun ser fram til pensjonsalderen.

Kanskje utdanning og erfaring på papiret ikke skal være like viktig som en persons pågangsmot og innpass i bedriftskulturen du ønsker å oppnå? Se like mye på personlighet og egnethet som du ser på antall års erfaring og utdanning.

Det er lite man lærer på skolen som man ikke også kan lære etter at man er ansatt i en bedrift. Du får til og med den fordelen at du kan forme og utvikle den nye personen slik at han eller hun blir en solid ressurs i fremtiden.


Gjennomfør mindre delprosjekter

Det er lett å tenke at nye ideer må være store disruptive prosjekter. Men det kan også være smart å skalere ned i starten. Det er ofte de små, litt nyskapende tingene som sammen utgjør den store forskjellen. Mindre delprosjekter der man tester ut nye ting vil skape interesse fra ansatte, og kan legge grunnlaget for større prosjekter på sikt. Gjør heller flere mindre endringer og mål effekten av disse. Bruk deretter det du lærer for å sette i gang større innovasjonsprosjekter. Kanskje kommer til og med ideen for et større prosjekt fra en ansatt som ble inspirert av de små prosjektene!


Gjennomføringskraft smitter – gjør det du sier du skal gjøre

En innovasjonsdreper er å ikke gjennomføre. Gjentatte falske løfter og brutte deadlines skaper frustrasjon og irritasjon. Ikke lov noe du vet du ikke kan holde, og kommuniser avvik tidlig.

Gjør det til en regel at du alltid gjennomfører. Har du sagt at du skal gjøre noe, så gjør du det slik som beskrevet, og til avtalt tid. Ved å innføre dette i bedriften vil du kunne inspirere ansatte til å gjøre det samme. Si hva du gjør og gjør det du sier - gjelder her også.

Denne gjennomføringskraften er noe som kan få bedriften til å skille seg ut - positivt.

Hvis man alltid holder det man lover ut mot kunder, da blir man raskt en fast samarbeidspartner. Plutselig har prisen litt mindre å si, fordi kundene dine vet at de får det de skal ha til avtalt tid og kvalitet. Hvis du til stadighet lover ting du ikke holder, så skuffer du andre. I tillegg vil du til slutt miste tilliten fra ansatte og kunder. Når tillitten er brutt, er det en tung vei tilbake. Et dårlig rykte sprer seg raskt, så ikke bli den bedriften som ikke holder det den har lovt. Dette gjelder både internt og eksternt.

Det er i denne sammenheng mye bedre å sette litt lengre frister. Det verste som kan skje er at du leverer arbeidet til avtalt tid. I beste fall vil du levere før avtalt, og det er jo bare positivt!


Kontroller negativitet og grupperinger på arbeidsplassen

Selv om du fokuserer på å bygge et inspirerende og kreativt arbeidsmiljø, så bør du være oppmerksom på negativ energi og subgrupperinger. Det er fort gjort at folk begynner å snakke sammen. Hvis det etablerer seg grupper som til stadighet snakker negativt om firmaet eller arbeidet som gjøres, så kan det motarbeide det du ønsker å oppnå.

Ansatte skal selvsagt få lov til å snakke sammen. Det er sunt å lufte ut frustrasjon fra tid til annen, men alle trenger ikke å vite om alt i et firma. Likevel bør du sette åpenhet høyt, og kanskje viktigst av alt ovenfor ledergruppen. Gjør det klart at alle ansatte kan komme med sine bekymringer, frustrasjoner og uenigheter. Døren er alltid åpen. Pass også på å håndtere disse situasjonene på en forståelsesfull måte.

Veldig mye er gjort når de ansatte ser på ledergruppen eller nærmeste leder som et sted å lufte negative tanker og følelser om hendelser eller valg i bedriften. Dette vil bremse den negative effekten som oppstår når rykter får florere uten at kjernen for den blir tatt tak i. Rykter er soldatens verste fiende.


Konkrete tiltak for en innovativ bedriftskultur


  1. Gi ansatte tid og tillatelse til å eksperimentere med nye ideer og løsninger for å løse problemer.

  2. Oppmuntre til samarbeid og deling av erfaringer mellom avdelingene i selskapet.

  3. Bruk teambuildingaktiviteter som hjelper ansatte å samhandle, bygge relasjoner og skape et miljø der alle er klar over hverandres verdier og styrker.

  4. Gjennomfør regelmessige workshops og seminarer for å holde ansatte oppdatert på ny teknologi og trender.

  5. Inviter gjester fra andre virksomheter for å dele sin kunnskap og erfaring med ansatte.

  6. Fokuser på å oppmuntre til initiativ og risikotaking blant ansatte. Det er lov å feile.

  7. Opprett en belønningsstruktur som motiverer ansatte til å tenke innovativt og prøve nye ideer.

  8. Vær en tydelig, oppmuntrende leder som tar en posisjon FOR kreativitet og innovasjon. Si hva du gjør - gjør det du sier.Kanskje denne bloggen har satt i gang noen tanker rundt innovasjon og kreativitetsutvikling i din bedrift, og at du har en klarere forståelse for hvordan du kan gå foran og starte med å så de spirer som bedriften senere kan høste gode frukter av!


Ta gjerne kontakt for å snakke mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

49 visninger
bottom of page