top of page

Birdai i luften!

Oppdatert: 6. jan. 2022

"Nygammelt" selskap som inneholder sjel, hyggelige folk og milevis med erfaring!

Det er Rita, Anne-Kristin, Tor Arild, Leif Egil, Bjørn Olav, Christer og Leif Thune - som fant sammen og hadde lyst til å bruke sin samlede erfaring i en felles satsning på kompetanse og løsninger til bransjer og kunder som ønsker og trenger hjelp til modernisering.

Vi er spesialister i å hjelpe våre kunder til å skaffe seg overblikk og kontroll - samt å sette på de riktige løsningene for å automatisere/forbedre manuelle prosesser. Vår kompetanse strekker seg fra strategi og forretningsutvikling, via finans, regnskap og økonomi, videre gjennom produksjon, kvalitet og prosesser til dokumentstyring og integrasjoner. Vi er stolt forhandler (og bruker) av Xledger og SBS365!


Vår visjon er at Birdai skal være førstevalg for oversikt og innsikt i forretningen, og vi synes denne ærgjerrige piloten representerer drømmen om å nå dette målet!

To the universe - and back!

Selskapsnavnet vårt Birdai har flere betydninger:


1.

Uttales "Børdai" - en omskriving av fugleøye eller "a birds view", og tolkes her som "fugleperspektiv", synonymer er:

Falkeblikk på forretningsprosesser


  • å se ting ovenfra

  • å få oversikt

  • å skaffe seg helhetsinntrykk


Når vi går ut av døren til kunden etter endt oppdrag, er det nettopp denne verdien vi har tilført bedriften gjennom vår

  • erfaring

  • kompetanse og

  • standard løsninger

2.

Deler en opp bedriftsnavnet Birdai, så representerer det de tjeneste og produktområdene vi reflekterer:

AI?


BI = Business Insights & Intelligence


RD = Research & Development


AI = Automation & Integration


Slapp helt av - vi skal ikke prakke avanserte og intrikate systemer og prosesser på kundene våre. Vi bruker markedsstandarder og sunn fornuft. Men det er nå engang slik at de fleste standardsystemer inneholder funksjoner som ut-av-boksen hjelper helt vanlige folk og normale bedrifter til å jobbe smartere og mer effektivt. Dette utnytter vi og tilpasser kundene slik at de samlet får bedre kontroll og blir mer effektive.


Et par eksempler:

Gjennom å tilrettelegge og bruke Xledger sine funksjoner for sammenstilling av data (økonomiske, registre, kundedata) for å øke kvaliteten om minske feil, lærer systemenes algoritmer bruksmønstre og hva som er rett.

AI for oss er også å ta i bruk Automatisering og Integrasjoner der det gir kundene en fordel.


For eksempel har vi vår egen plattform i skyen som inneholder plug-in's mellom løsninger. Hva vil det si? Jo, data kan flyttes sømløst og "automagisk" mellom forskjellige løsninger og systemer for å automatisere (finansielle data, register data, kundedata, oppslagsdata, etc.) data-flyt, gjøre manuelle inntastinger overflødige og drastisk ta ned mengden feil.

Vi bruker Microsoft sine standard løsninger som Power BI, Power Automate og Power Apps, alt pent pakket inn i SBS365 sine smarte løsninger for SMB.


VISJON

Birdai skal være førstevalg for oversikt og innsikt i forretningen

MISJON

Vi tilbyr riktig kompetanse og verktøy til den jobben kunden trenger å få utført

FORRETNINGSIDÉ

Birdai leverer smarte løsninger som løfter kundens forretningsprosesser, øker konkurranseevnen og gir mestring for de ansatte

VERDIER

Lojale - Ærlige – Jordnære - Rause165 visninger

Comments


bottom of page