top of page

Frykter du å ikke lykkes med digital transformasjon?

Oppdatert: 14. feb. 2022Nyere undersøkelser understøtter det faktum at digital transformasjon er blant en ledelses største bekymring og risiko. Man frykter rett og slett å ikke lykkes, og at investeringen vil være «spilt melk»


Frykten henger først og fremst i sammen med at man ikke skal klare å mobilisere hele organisasjonen for prosessen. Teknologien er verktøyet, mentaliteten, del av kulturen. Hvis deltakerne mangler det rette tankesettet til å omstille og eksempelvis dagens organisasjonspraksis har påviste svakheter, vil en digital omstilling kunne bidra til å forsterke disse svakhetene. Det er derfor essensielt å involvere alle deler av bedriften i en forestående prosess.


Digitalisering av arbeidsprosesser har vist seg å gi gode effektivitetsgevinster og bidratt til at en kommer enda tettere på det markedet en skal betjene. Da lønner det seg å tenke hvordan en kan endre måten produkter og tjenester selges og leveres. Hvordan man finner og beholder kundene og hvordan man drifter et selskap i en stadig voksende digital hverdag.


I Birdai har vi god erfaring med å involvere hele bredden i organisasjonen for en slik prosess. En workshop hvor ulike deler av organisasjonen opplever å bli hørt og får ta eierskap til og komme med forslag til løsning. På den måten skaper man entusiasme og eierskap som bidrar til en raskere overgang til en ny arbeidspraksis.


Når bedriften tar i bruk ny teknologi, på tvers av alle virkeområder resulterer det i grunnleggende endringer i hvordan bedriften både opererer, og hvordan den leverer verdi til sine kunder.


Ledere som tar sikte på å forbedre organisatoriske resultater gjennom bruk av digital teknologi vil oppleve at bedriften kan opprettholde sin konkurransekraft og til og med øke sjansen for vekst og dermed stabilitet over tid.


Digital transformasjon bør styres av og være end del av den overordnede forretningsstrategien. Birdai har stort fokus rundt digitalisering og automatiserte arbeidsprosesser og leverer sine produkter som skytjenester (SaaS). Det gir høy tilgjengelighet og gode integrasjonsmuligheter både stasjonært og mobilt, samt reduserte driftskostnader.


Økt hastighet i markedet og stadig skiftende forventning knyttet til produksjon, tilgjengelighet og konkurransekraft stiller økt krav til hvordan vi gjør oss bruk av data i hele organisasjonen, det væres seg selve produksjonskjeden, eller administrasjon, økonomi og ledelse.


Lurer du på hvordan din bedrift kan benytte seg av mulighetene en strategisk tilnærming til digitalisering kan gi?


Birdai kan bidra med smarte skyløsninger, effektive prosesser og tilrettelagte integrasjoner.


Ta kontakt Tjenester | BirdAI så vil en av våre trivelige digitaliseringsrådgivere kunne vise deg hvordan du kan komme raskt i gang og bli både mer effektiv og lønnsom.29 visninger

コメント


bottom of page