top of page

Hvordan liker du best å jobbe? Hva er forventningene og mulighetene fremover?

Oppdatert: 14. feb. 2022


I Birdai snakker vi mye om digitale løft slik at teknologien jobber for deg. Birdai hjelper deg å skreddersy og forenkle hverdagsoppgavene slik at du blir mer effektiv og kan levere raskere enn konkurrenten. Vi har en foretrukken verktøykasse vi henter i fra, men er ikke låst til denne. Våre rådgivere sitter på solid systemkompetanse og er opptatt av å skape bedre arbeidsflyt slik at brukeren bruker kjernesystemene sine på en måte som gir best uttelling. I dag jobber du kanskje veldig manuelt og ser behov for å tenke annerledes for å øke effektiviteten i bedriften. Sammen går vi igjennom hovedprosessene, spisser disse og legger til rette for optimal arbeidsflyt og bedre systemstøtte.


Vi vet at det er mange ulike løsninger og systemer å velge i fra. Vi kan lede deg trygt igjennom prosessen og gi råd i forhold til valg som er riktige for deg. Gjennom Birdai får du tilgang på systemrådgivere og -arkitekter, som kan utvikle og sy sammen det som er en perfekt løsning for deg. I tillegg besitter vi kjernekompetanse på regnskap og økonomi, IT og automatisering av sentrale forretningsprosesser.


Teknologi setter oss i dag i stand til å bli en bedre utgave av oss selv. Med det mener vi å implementere systemer og tilpasse prosesser slik at du både jobber og leverer raskere og mer presist. Her ligger det en besparelse som du kan utnytte på andre områder og som gir både kortsiktig og langsiktig gevinst. I tillegg blir du rigget for "Next generation" som både er vant med og forventer å få jobbe med moderne plattformer og systemer. Det er et område som ikke bør undervurderes. De selskapene som ansees som de mest attraktive selskapene å jobbe for av den yngre garde er ofte bevisste og langt fremme i bruk av moderne teknologi og løsninger. Hvordan vil dine fremtidige ansatte like å jobbe?


Hva kan vi hjelpe deg med?

Automatisering | Effektive arbeidsprosesser | Integrasjoner | Økonomi -og forretningssystemer Strategi og verdikart prosesser | Implementering og opplæring


Kontakt oss i dag for en gratis rådgivningstime - Bestill her80 visninger

תגובות


bottom of page