top of page

Med riktig verktøy blir du mer lønnsom

Gi medarbeiderne dine et verktøy som hjelper dem med kontroll og overblikk!


Dagens forretningsklima, makroøkonomiske forhold og kundebehov endrer seg raskere enn noensinne. Fremveksten av ny teknologi som automatiserer mange av de arbeidsprosessene og

oppgavene som tidligere var manuelt styrt. Det gjør at vi må tilpasse og oppgradere våre forretningsstrategier og operasjonelle rutine, samt være smidige og tilpasningsdyktige.


De selskapene som viser størst evne til å gjennomføre en endringsprosess er best rustet for å lykkes. Ved å styrke den enkelte medarbeiders kunnskap om digitale løsninger og se på endringen som et mål for å styrke og effektivisere forretningsdriften, den bedriften vil være bedre rustet til å møte fremtidens konkurransemarked som i realiteten er nå.


SBS365 er et skybasert forretningssystem i en løsning som hjelper bedriften å effektivisere alle sider ved forretningsdriften. Ved effektivt å integrere ERP og CRM systemer med et økonomisystem vil du bli i stand til å respondere smidig på endringer og samtidig ha full oversikt og kontroll på viktige forretningsprosesser. Din målsetting med å styrke bedriften med et moderne forretningsverktøy skal være å øke innsikt og strømlinjeforme bedriften din, slik at du står best mulig rustet til å håndtere endringer raskere og opprettholde din konkurranse- og leveransekraft.

SBS365 hjelper deg å automatisere rutineoppgaver og øke produktiviteten. Forskning viser at 80% av spurte ledere anser økt bruk av digitale løsninger som en grunnleggende konkurransedyktig differensiator. Det er vår oppgave å motivere bedrifter til å utvide sine perspektiver og forstå potensialet som ligger i bedre tilrettelagte systemer som er integrerte og jobber mer effektivt og sømløst sammen. Vi går på mange måte i møte en ny tidsalder som også på sikt vil få økt bruk av KI (kunstig intelligens). Det vil ha mye å si for automatisering av oppgaver og påvirke våre forretningsbeslutninger og påvirke måten vi driver forretninger på.


Alle bedriftsledere legger vekt på å forbedre produktiviteten, administrere fleksible arbeidsordninger og dyrke godt samarbeid innad i bedriften. I tillegg vil en være fleksibel og gi muligheter for den ansatte til å kunne jobbe der en til enhver tid måtte befinne seg. Da trenger en også god tilgang på verktøy som kan understøtte stadig flere datadrevne beslutninger, forbedre de ansattes produktivitet og automatisere mer rutinepregede arbeidsoppgaver. Til tross for dette er det flere arbeidsgivere som erkjenner at organisasjonen deres ikke er godt nok forberedt til å utnytte potensialet som ligger i bedre arbeidsflyt og samhandling ved hjelp av moderne dataverktøy.


Vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som kjenner på at det kunne være på tide å gjøre et løft. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til, kanskje en mindre justering som raskt kan vise seg å gi gevinsten du nå trenger i et urolig og kostnadsdrivende marked.


Ta kontakt for en uformell prat med en av våre dyktige rådgivere som har god kompetanse og innsikt i effektive forretningsprosesser.


Les mer om digitalisering her - https://sbs365.no/digitalisering/


Noter deg for en gratis gjennomgang her - https://www.birdai.no/kontakt

35 visninger

Comentarios


bottom of page