top of page

Når det topper seg!

Oppdatert: 14. nov. 2022

Du har sikker en eller annen gang tenkt: "har vi gode nok rutiner og systemer?», når arbeidsmengden topper seg og rapportene du trenger er forsinket eller uteblir.

Alle ønsker vi systemer som er godt integrert og "snakker sammen". Vi vet at det er viktige forutsetninger for god samhandling mellom avdelinger, og for å sikre en effektiv og profesjonell drift. I tillegg legger felles metode og terminologi grunnlaget for effektiv beslutningsstøtte. Ofte ser vi det motsatte, med silobaserte systemer for hvert sitt formål. I tillegg hyppig bruk av egne regneark for å gi tilstrekkelig følelse av å ha kontroll. Og noen ganger gule lapper...


Arbeidsflyt og kommunikasjon

God arbeidsflyt kjennetegnes av tydelige informasjonsstrømmer, kontinuerlig utvikling av beste praksis, relevante verktøy, kompetanse, samhandling og mye annet. I mange virksomheter lugger det i arbeidsflyten, det skapes intern frustrasjon og redusert arbeidsglede, misfornøyde kunder og tapte inntekter.

God kommunikasjon kjennetegnes av avklarte premisser, definerte ord/uttrykk, tydelighet fra avsender og mottager – og ikke minst en plan som bidrar til at en får kommunisert riktig budskap internt og eksternt, på rett måte, til rett tid. Det er enkelt, men samtidig veldig krevende.


Vi opplever allikevel at tilnærmingen til prosessforbedringer har endret seg blant norske bedriftseiere, at det er i ferd med å fremstå som et eget fagfelt, og sees som en nødvendighet for å opprettholde egen konkurransekraft.

God struktur på bedriftens dokumentasjon og systemflyt gir deg følgende fordeler

  • Redusert tidsbruk

  • Redusere uønsket variasjon og omfang av feil

  • Automatisert rapportering til registre

  • Økt kvalitet i datagrunnlag

  • Kostnadsbesparelser

Har det av ulike årsaker oppstått flaskehalser i arbeidsflyt og kommunikasjon i din bedrift kan vi helt sikkert hjelpe deg! Vi sørger for målbare og varige gevinster for kundene våre gjennom målrettet arbeid både med mennesker, prosesser og systemer. Da vet vi at kundene våre lykkes med å implementere de endringene og realisere gevinstene de har behov for. Vi hjelper til både i korte og lengre oppdrag, alt etter kompleksiteten i det som trenger å løses eller endres.


Automasjon og Integrasjon | Økonomi og finans |Rapportering | Prosjektledelse


Book en gratis rådgivningstime på salg@birdai.no


82 visninger

留言


bottom of page