top of page
SBS 365

SBS 365 er først og fremst et fantastisk støttesystem for Prosjektstyring.
Modulen benytter SharePoint sine iboende funksjoner sammen med dashboards som gir nødvending og nyttig informasjon om prosjektets status.

Prosjektinformasjon
Progresjon og prosjektoppgaver / ansvar
Milepæler
Underprosjekter
Prosjektøkonomi med kalkyler og tilbud
Logger/Møtereferater/e-post og kontakter
Sjekklister og prosedyrer for PC og håndholdt
Status og timeføring

Prosjektoppgaver som man har ansvar for dukker opp på et personlig dashboard med varsling og statuser samt samhandling med andre prosjektmedlemmer


 

SBS365 ikoner Prosjektstyring.png
SBS logo liggend farge.png
SBS prosjektstyring.png
SBS365 detaljer

 Shared Business System
-
mer enn et ERP system

SBS365 er også et moderne skybasert forretningssystem som som hjelper deg å administrere alle dine forretningsprosesser ved å integrere økonomi, forsyningskjede, operasjoner, handel, rapportering, produksjon og personalrofvaltning. De fleste selskaper benytter seg i dag av et annet økonomi- og driftssystem, men ikke alle løsningene som er på markedet er like fleksible i forhold til fremtidig veskt. 

Når selskapet vokser og opplever endringer er det en fordel om systemet er skalerbart og kan tilpasses driften og formes etter som forretningsbehovene dine edrer seg.

Historisk sett jobber ulike programmer seperat, hvor en opplever at en ikke kan samhandle med andre systemer. Hvert system krever kostbare, komplekse og tilpassede koder for å oppfylle funksjonene det skal.


Med SBS365 bringer vi alle applikasjonene du trenger til moderne forretningsdrift sammen til ett unikt system. Det bidrar til å koble alle dataene i sammen så du oppnår bedre innsikt og hjelper deg med å optimalisere de ulike prosessene i bedriften din på tvers av hele virksomheten.

Hvorfor er det viktig?

1

Frem optimal ytelse

Med SBS lederapp får du raskt tilgang på oversiktsdata som gir deg bedre oveblikk, kontroll og grunnlag for beslutning. Skybasert og tilgjengelig på alle ddigitale flater.

2

 

Øk driftseffekten

Ved å koble samme prosesser og data gir du også mer synlighet og fleksibilitet til dine ansatte slik at de kan handle raskt og oppnå merverdi på tvers av virksomheten.

3
 

Få mer fleksibilitet

SBS365 er utviklet med tanke på å kunne tilpasse seg dine behov og vokse i takt med bedriften. Det er tilrettelagt for å være et hjelpeverktøy som hjelper deg med å gjøre deg forberedt, være proaktiv, samt rasklere kunne håndtere driftsavbrudd og markedsendringer når disse inntreffer.

bottom of page