top of page
teamwork.png

Gi en boost til dine ansatte

Etablerte bedrifter kan risikere å havne litt bakpå og bli veldig operativ i perioder. Det kan oppfattes som traust og lite spennende av kunder og ansatte. Det er heller ikke uten risiko. Trenger du innspill til aktiviteter for å vekke organisasjonen fra dvalen? Få noen kreative prosesser i gang?

Her er aktiviteter som vi kan fasilitere:

 • Idémylding med verktøy og metodikk

 • Arbeidsmøter med verdikart metode og visuelle modeller

 • Coaching av ledergrupper

 • Kick-off aktiviteter med oppgaver for ansatte 

Boost

Tjenester

AdobeStock_71011410.jpeg
informasjon-ny
AdobeStock_106015814.jpeg

Regnskap, lønn og økonomi

Har du løpende kontroll og oversikt over den økonomiske utviklingen i din bedrift, slik at du kan ta tidlige og gode valg på bakgrunn av tallene? Kunne du tenke deg noen å snakke med om valgene du tar for bedriften din, som kjenner bransjen og lokalmarkedet du jobber i? 

Vi har kompetanse og erfaring fra komplekse leveranser innen økonomi, regnskap og lønn on- og offshore. Her teller kompetanse og lang praktisk erfaring

regnskap-ny

Våre konsulenter og rådgivere har bred erfaring fra

større og mindre prosjektleveranser og kundeoppdrag

til mange ulike bransjer og foretak. Vi kjenner de fleste kundeutfordringer og har god forretningsforståelse. Teknologiene vi benytter er kjente og markedsledende

og vi er med gjennom hele prosessen, fra behov- til

operative løsninger og optimaliserte prosesser.

 

Vi strekker oss langt for å levere akkurat slik du som

kunde ønsker det. Trenger du en endringspilot?

forretningsløsninger-ny

Forretningsløsninger

Vi tilbyr vi forretningsløsninger som kan være med på å spare både tid og ressurser i din virksomhet. Har du mange individuelle regneark eller sliter med med mange forskjellige- og kanskje utdaterte systemer?

Trenger du et moderne forretningssystem hvor samhandling og innsikt i selskapets prosesser er standard og som inneholder intuitive og brukervennlige apper som logisk hjelper bedriften til bedre kontroll og inntjening?

Vi har løsning for deg og hjelper til med implementering, tilpassning, integrering og brukerstøtte som del av leveransen

AdobeStock_57436046.jpeg
AdobeStock_57556944.jpeg

Rådgiving og forretningsutvikling

Har din bedrift tydelige mål?

Er det enkelt for de ansatte å se sammenhengen mellom daglige oppgaver og måloppnåelse? 

Korrekt og innsiktsgivende rådgivning kan være avgjørende for din virksomhet. Birdai hjelper deg med å utvikle en optimal strategi og finner bedriftens konkurransefortrinn. Med oss som din sparringspartner vil drøftingene foregå på rett plan og med rett fokus.

Les mer om endringsledelse

rådgiving-ny
Digitalisering og mordernisering av bedriften

Birdai tilbyr forretningsstøtte og bistand til prosjekt og prosesser som har til hensikt å løfte det det digitale skjæringspunktet. Stadig flerebedrifter kjenner på viktigheten av å omstille og tilpasse seg ny teknologi for å møte økende konkurranse og krav til økt effektivitet og hurtighet slik at konkurranseevne og lønnsomhet opprettholdes.

image.png

Birdai tilbyr tjenester og verktøy tilknyttet drift, omstilling og forretningsutvikling

 • Digitalisering av bedriften

 • Forretningsstøtte

 • Systemkunnskap

 • Fagmiljø økonomi/it/compliance

 • Automatisere prosesser (AI)

 • Moderne verktøy, sikre og robuste

 • Bistand funksjonalitet/sikkerhet/personvern

 

 • Avlaste arbeidstrykk/rigge for vekst

 • Omstilling

 • Arbeidsprosess, strategi og flyt (målbilde)

 • Opplæring

 • Support

 • Systemendring

 • ERP/CRM/Risiko analyse

SBS365 ikoner uten tekst samlet.png
mfh

Management for hire

Har ditt selskap behov for ledelseskompetanse i kortere eller lengre perider?

Ansettelse av ledere kan ofte være en langvaring prosess som man ikke skal ta for lett på - og her kan innleie av erfarne ledere innen forskjellige fagfelt være effektivt og lede til raske resultater. Birdai sine fagspesialister har erfaring fra slik opppdrag og har kompetanse innen områdene bedriftsledelse, teknologi, økonomi/finans, prosjekt og prosessledelse.

AdobeStock_288970075.jpeg

Grow Your Vision

Noen ganger skjer dete endringer i bedriften som skaper for å dekke et ressursgap eller tilfang av en viss type kompetanse for å løse en utfordring knyttet til arbeidsflyt eller leveranse. Birdai sine rådgivere og konsulenter sitter på omfattende kunnskap og erfaring knyttet til system og ulike typer forretningsstøtte til adminstrasjon og organisasjonsutvikling og sitter på fagmiljøer innen både økonomi, regnskap og finans, samt system og integrasjon / arkitektur. Ta en en uformell prat med oss hvis du har utfordringer eller har ønske om endring, det kan være prosesser, kultur eller digitalisere bedriftens prosesser og produksjon fra bestilling til leveranse.

 

Vi har god erfaring med ulike typer bistand og har gode referanser å vise til.

 

Kontakt oss og hør mer om for å høre mer om hvordan du kan få tilgang på våre ressurser og deres kompetanse, når behovet melder seg!

OVERBLIKK | KONTROLL | AUTOMATISERING

 

Birdai har konsulenter og rådgivere som

dekker disse fagområdene

 • Controller

 • Økonomisjef

 • Regnskapssjef

 • Regnskapsrådgiver

 • CFO-støtte

 • Prosjektleder

 • System/intergrasjon/arkitektur/flyt

 • HR/organisasjonsutvikling/endringsledelse

 • Innkjøp/sky/strategi/personvern/risiko

 • Kontrakt/modenhetsgrad digitalisering

bottom of page