Tjenester

Våre konsulenter og rådgivere har lang erfaring fra både større og mindre prosjektleveranser og kundeoppdrag til mange ulike bransjer og foretak. Vi kjenner de fleste kundeutfordringer og har god forretningsforståelse. Teknologiene vi benytter er kjente og markedsledende - og vi er med gjennom hele prosessen, fra behov- til operative løsninger og optimaliserte prosesser.

 

Vi strekker oss langt for å levere akkurat slik du som kunde ønsker det. 

AdobeStock_71011410.jpeg
 
AdobeStock_106015814.jpeg

Regnskap, lønn og økonomi

Har du løpende kontroll og oversikt over den økonomiske utviklingen i din bedrift, slik at du kan ta gode valg på bakgrunn av tallene? Kunne du tenke deg noen å snakke med om valgene du tar for bedriften din, som kjenner bransjen og lokalmarkedet du jobber i? 

Vi har kompetanse og erfaring fra komplekse leveranser innen økonomi, regnskap og lønn on. og offshore.

 

Forretningsløsninger

Vi tilbyr vi forretningsløsninger som kan være med på å spare både tid og ressurser i din virksomhet. Har gamle regneark eller servere med utdaterte systemer? Savner du et samhandlingssystem på tvers av selskapet som inneholder intuitive og brukervennlige prosesser fra A til Å samt effektiv dokumenthåndtering, så hjelper vi deg med implementering, tilpassning, integrering og brukerstøtte av dette.

AdobeStock_57436046.jpeg
 
AdobeStock_57556944.jpeg

Rådgiving og forretningsutvikling

Har din bedrift tydelige mål?

Er det enkelt for de ansatte å se sammenhengen mellom daglige oppgaver og måloppnåelse? 

Korrekt og innsiktsgivende rådgivning kan være avgjørende for din virksomhet. Birdai hjelper deg med å utvikle en optimal strategi og finner bedriftens konkurransefortrinn. Med oss som din sparringspartner vil drøftingene foregå på rett plan og med rett fokus.

Les mer om endringsledelse

 

Management for hire

Har ditt selskap behov for ledelseskompetanse i kortere eller lengre perider?

Ansettelse av ledere kan ofte være en langvaring prosess som man ikke skal ta for lett på - og her kan innleie av erfarne ledere innen forskjellige fagfelt være effektivt og lede til raske resultater. Birdai sine fagspesialister har erfaring fra slik opppdrag og har kompetanse innen områdene bedriftsledelse, teknologi, økonomi/finans, prosjekt og prosessledelse.

AdobeStock_288970075.jpeg