top of page
teamwork.png

Gi en boost til dine ansatte

Etablerte bedrifter kan risikere å havne litt bakpå og bli veldig operativ i perioder. Det kan oppfattes som traust og lite spennende av kunder og ansatte. Det er heller ikke uten risiko. Trenger du innspill til aktiviteter for å vekke organisasjonen fra dvalen? Få noen kreative prosesser i gang?

Her er aktiviteter som vi kan fasilitere:

  • Idémylding med verktøy og metodikk

  • Arbeidsmøter med verdikart metode og visuelle modeller

  • Coaching av ledergrupper

  • Kick-off aktiviteter med oppgaver for ansatte 

Boost

Tjenester

AdobeStock_71011410.jpeg
informasjon-ny
AdobeStock_106015814.jpeg

Regnskap, lønn og økonomi

Har du løpende kontroll og oversikt over den økonomiske utviklingen i din bedrift, slik at du kan ta tidlige og gode valg på bakgrunn av tallene? Kunne du tenke deg noen å snakke med om valgene du tar for bedriften din, som kjenner bransjen og lokalmarkedet du jobber i? 

Vi har kompetanse og erfaring fra komplekse leveranser innen økonomi, regnskap og lønn on- og offshore. Her teller kompetanse og lang praktisk erfaring

regnskap-ny

Våre konsulenter og rådgivere har bred erfaring fra

større og mindre prosjektleveranser og kundeoppdrag

til mange ulike bransjer og foretak. Vi kjenner de fleste kundeutfordringer og har god forretningsforståelse. Teknologiene vi benytter er kjente og markedsledende

og vi er med gjennom hele prosessen, fra behov- til

operative løsninger og optimaliserte prosesser.

 

Vi strekker oss langt for å levere akkurat slik du som

kunde ønsker det. Trenger du en endringspilot?

forretningsløsninger-ny

Forretningsløsninger

Vi tilbyr vi forretningsløsninger som kan være med på å spare både tid og ressurser i din virksomhet. Har du mange individuelle regneark eller sliter med med mange forskjellige- og kanskje utdaterte systemer?

Trenger du et moderne forretningssystem hvor samhandling og innsikt i selskapets prosesser er standard og som inneholder intuitive og brukervennlige apper som logisk hjelper bedriften til bedre kontroll og inntjening?

Vi har løsning for deg og hjelper til med implementering, tilpassning, integrering og brukerstøtte som del av leveransen

AdobeStock_57436046.jpeg
AdobeStock_57556944.jpeg

Rådgiving og forretningsutvikling

Har din bedrift tydelige mål?

Er det enkelt for de ansatte å se sammenhengen mellom daglige oppgaver og måloppnåelse? 

Korrekt og innsiktsgivende rådgivning kan være avgjørende for din virksomhet. Birdai hjelper deg med å utvikle en optimal strategi og finner bedriftens konkurransefortrinn. Med oss som din sparringspartner vil drøftingene foregå på rett plan og med rett fokus.

Les mer om endringsledelse

rådgiving-ny
mfh

Management for hire

Har ditt selskap behov for ledelseskompetanse i kortere eller lengre perider?

Ansettelse av ledere kan ofte være en langvaring prosess som man ikke skal ta for lett på - og her kan innleie av erfarne ledere innen forskjellige fagfelt være effektivt og lede til raske resultater. Birdai sine fagspesialister har erfaring fra slik opppdrag og har kompetanse innen områdene bedriftsledelse, teknologi, økonomi/finans, prosjekt og prosessledelse.

AdobeStock_288970075.jpeg
bottom of page