top of page

Hvorfor bør jeg digitalisere virksomheten?

Digitalisering er en nøkkel til suksess i dagens marked.

Ved å digitalisere virksomheten får du:

  • Bedre kontroll over prosesser, data og ressurser

  • Dypere innsikt i kundenes behov, markedets trender og bedriftens styrker

  • Mer tid til kjernevirksomheten som skaper verdi og konkurransefortrinn

Digitalisering gjør bedriften mer produktiv og effektiv, og reduserer kostnader og risiko. Du kan automatisere oppgaver som ellers ville krevd manuell innsats, og frigjøre tid for de ansatte. Denne tiden kan du investere i å utvikle kompetanse, innovasjon og vekst.

AdobeStock_256174518_Preview.jpeg

Digitalisering løfter bedriften

Digitalisering gir deg mer oversikt og innsikt. Du kan enkelt følge med på og dokumentere det som skjer i de digitale prosessene dine. Du kan også få tilgang til nyttig informasjon som kan hjelpe deg med å forbedre bedriften din. Ved å bruke gode verktøy til å analysere store mengder data, kan du se hvordan bedriften din fungerer i praksis, og finne ut hvordan du kan gjøre den mer effektiv. Du slipper å basere deg på gjetninger eller intuisjon. 

 

Mange bedrifter synes at det er utfordrende å ta i bruk nye digitale løsninger. Hvorfor anbefaler vi at bedrifter skal ha fokus og prioriteringer rundt det?

Digitalisering handler om å gjøre digitale verktøy til en integrert og avgjørende del av virksomhetens drift og strategi. Det er drevet av de store endringene i samfunnet med internett som hovedkraft, hvor informasjon, produkter og tjenester er tilgjengelige i et enormt og hurtig tempo, og hvor kunder, partnere og myndigheter stiller nye og høyere krav. I tillegg er det viktig å tenke på at kundenes innflytelse økt gjennom sosiale medier og annen digital kommunikasjon.

Det er tre viktige områder hvor digitalisering kan utgjøre en stor forskjell:

Hva kan digitalisering gjøre for virksomheten din? Digitalisering handler om å bruke digitale verktøy til å forbedre tre viktige områder i virksomheten din:

• Effektivitet – gjøre ting på bedre og mer skreddersydde måter (spare tid og penger)

• Attraktivitet – tilby moderne og høykvalitets løsninger til kunder, partnere, ansatte, og tiltrekke deg ny kompetanse

• Nye muligheter – skape nye produkter, tjenester, markeder og helhetlige løsninger

Disse tre områdene vil sammen bidra til:

• Større konkurransekraft

• Optimalisert omsetning, kostnader, inntjening, marginer og verdiskaping

• Mer stabil kontantstrøm og likviditet (mer kapital tilgjengelig)

• Større potensial for innovasjon

 

I tillegg vil det bli enklere å møte nye krav til etterlevelse og oppfølging:

• Transparens og sporbarhet / åpenhet

• Sikkerhet og risiko

• Bærekraft (sosial, økonomisk og miljø)

• Personvern (GDPR)

• Tilpasninger til internasjonale krav og klassifisering.

Vår anbefaling

Vær villig til å endre hvordan bedriften din jobber med oppgaver og administrasjon. For mange virksomheter betyr dette å flytte hele eller deler av IT-drift og -infrastruktur til skyen fordi skybaserte tjenester er essensielle for en moderne arbeidsmåte.

Lag en plan for digital forretningsutvikling.


En god IT-plan gir retning for virksomhetens forretningsutvikling og viser verdien i IT-investeringene. I tillegg styrker det virksomhetens visjoner og overordnede strategier. 
Sats på teknologi som gir økonomisk vekst. Virksomheter som tar i bruk nye teknologiske løsninger og satser på digital omstilling oppnår mange forretningsfordeler. Digital transformasjon hjelper virksomheter med å bygge den robustheten de trenger for å bevare sin konkurransekraft. 
Vær villig til å prøve ut nye teknologiske muligheter, og hjelp fra en kvalifisert rådgiver når virksomheten skal overleve i en tid full av omstillinger. 
Bedre integrasjon mellom digitale løsninger slik at du sikrer gode integrasjoner. Dette er avgjørende og bidrar til å skape verdi gjennom innovasjon og moderne forretningsutvikling
Knytt kontakt med samarbeidspartnere som kan bidra til å utvikle forretningen din. Frigjør mer tid til å fokusere på forretningsutvikling og effektiviser intern drift ved å overlate deler av den digitale driften til en tredjeparts samarbeidspartner.

 

image.png

Pluss og minus ved å digitalisere bedriften.

Digitalisering bidrar til å sikre din posisjon i markedet og øke bedriftens konkurransekraft.

Kunder, forbrukere og samarbeidspartnere krever mer av oss nå som den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tilby brukervennlige, personaliserte og tilpassede løsninger.

Det handler om å bruke digitale verktøy på en måte som skaper nye muligheter og mer verdi for bedriften din.

Fordelene med å digitalisere bedriften er at kunder, forbrukere og samarbeidspartnere fortsetter å velge dine produkter og tjenester. Det vil også bidra til at du kan beholde din posisjon i markedet, øke din konkurransekraft og få flere muligheter for innovasjon og vekst.

Dersom prosessen med å digitalisere virksomheten baseres på en gjennomtenkt strategi, er det svært få ulemper ved å digitalisere bedriften.

Du starter med å digitalisere driften ved å undersøke hvilke muligheter du har.

Vi anbefaler også å kontakte en strategisk IT-partner som kan hjelpe deg med å oppdage mulighetene og finne de beste løsninger som passer for deg og din bedrift. Birdai har denne kompetansen og kan gi deg gode råd og anbefalinger.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

bottom of page