top of page

Erfaringer med gamle AX løsninger

Vi har nettopp gjennomført en leveranse hvor vi har skiftet ut en tilårskommen AX løsning. Vi ser at gamle AX innstallasjoner har en rekke begrensninger for morgendagens digitalisering og er til hinder for vekst. Her er noen våre erfaringer.

En AX installasjon ble tilpasset kundens ønsker og behov i størst mulig grad, investeringen tok tid og var kostbar. Slik strukturen i systemet er bygget vil kunden bli tvunget gjennom et regime av parametre og valg som i prinsippet leverer en rigid prosess som må benyttes for å få ut ønskede data. Her må altså kundene bruke systemet slik systemet ble satt opp, med flere lag av valg og dimensjoner for å få tak i forholdsvis enkle rapporter. Det ble tilslutt slik at det kun var noen få spesialister som kunne bruke systemet og alt som skulle justeres måtte gjøres gjennom leverandørens konsulent. Vår erfaring er at AX tilslutt kun ble brukt til spesialoppgaver som kun nøkkelressurser kunne og ofte gjennom mye manuell input som kunne føre til feil.

Dessverre viser det seg at datakvaliteten smuldret bort sammen med kompetansen. Ingen stiller kritiske spørsmål, men lønnsomheten i prosjekter og leveranser går ned. Det er tid for endring. Med en erkjennelse av at man må gjøre noe med gårsdagens teknologi åper også for andre muligheter for prosessendringer og effektivisering. Hva trenger din bedrift?


Under har vi samlet 5 gode argumenter for deg som fremdeles er i tenkeboks:

  1. AX er ikke laget for en verden i kontinuerlig endring Gårsdagens IT-systemer er bygget omtrent slik som man bygger et arkitekttegnet hus, med mange spesialtilpasninger. Spesialtilpasninger som gjerne er standarder i dagens moderne sky løsninger. Påbygg og vedlikehold kommer gjerne i skippertak og er svært krevende og tungvint. Dette er faktorer som er gått ut på dato, drevet fram av kontinuerlige endringer i næringslivet. Modern bedrifter i dag er rett og slett ikke så statiske at de større investeringene i spesialtilpassede ERP-systemer lar seg forsvare.

  2. Dårlig sikkerhet Nye trusler utenfra samt oppdateringer av ERP-systemer skaper begge nye problemstillinger rundt sikkerhet. Eldre og «ihjelskrudde» systemer er per definisjon mer utfordrende å holde stabile og sikre. Det er begrensninger på hva som er mulig å tilpasse, og det er et fåtall konsulenter som er i stand til å bistå med support og forvaltning av nødvendig sikkerhetsnivå. Dette innebærer at sikkerhetsaspektet er uforutsigbart, dyrt, sårbart og at det ofte tar lang tid å utbedre.

  3. Lav stabilitet Kontinuerlig oppetid og stabilitet var en gang en fjern drøm for IT-sjefen, og siden situasjonen var lik for alle, skulle man ha mye nedetid før det ble ansett som et problem. Hvordan forsikring har du om AX løsningen detter ned, henger eller slutter å virke? I dag har skyen skapt en helt ny standard for oppetid, med en 99,99%-garanti.

  4. End of support Det er mer krevende og dyrere å vedlikeholde og skaffe deler til en veteranbil enn til siste bilmodell. Hva om de eneste som virkelig kan bistå deg med support og bistand på bilen din er i ferd med å gå av med pensjon? Slik er det også med gamle utgående IT-løsninger. De få ressursene som kan bistå blir færre og færre, og er svært etterspurte og dyre. Hvor stor er risikoen med å vente med å gjøre grep til du virkelig må? Tør du å vente helt til det blir en forretningskritisk hastesak å få byttet ut den utgående AX løsningen?

  5. Tiltrekker seg gårsdagens kunnskap Ambisiøse medarbeidere har fått med seg at morgendagens ERP-system er skybasert. Fremtidsorienterte selskaper vil tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste talentene, og ha løsninger som er rigget for innovasjon og konkurransekraft. Hvordan sikre deg forutsigbar support, bistand og forvaltning i overgangen fra gammel og til ny løsning går live? Alle virksomheter som har Microsoft AX må ta stilling til når de skal flytte løsningen ut i skyen. Vil du høre mer om vår erfaring i slike prosjekter og hvordan vi kan gi råd og bistå dere i denne prosessen? Det er lønnsomt å aksjonere nå!

20 visninger

Comments


bottom of page