top of page

Har bedriften havnet i «godt nok» fella?Opplever du at utviklingen av selskapet blir hindret av etablert kultur, gamle

prosesser, tidspress, mangel på teknisk kunnskap eller manglende tid og prioritering til å gjennomføre endring? Har vi blitt litt late?


Hvordan er bedriftens egentlige evne til å ta i bruk og utnytte teknologi for å automatisere eller forenkle virksomhetens måte å drive butikk på?


Er du en leder som over tid har kjent på følelsen av at bedriften trenger en oppvåkning - da skal du ta deg tid til å lese resten av denne bloggen![VEKST] Har du hørt det før? Alle selskap har en ambisjon om sunn forretningsdrift og vekst. Det er viktig for at selskapet skal bli motstandsdyktig for å møte konkurranse, være attraktive arbeidsgivere, beholde arbeidstakere, samt tiltrekke seg nye. Sist, men ikke minst skal bedriften møte eiernes forventninger. Da trenger bedriften en fremtidsrettet strategi, godt kommunisert og forstått plan, motiverte og kompetente ansatte, og en oppdatert og påskrudd salgs og markedsavdeling. Hvordan står det til hos din bedrift?


[SALG OG MARKED] Måten salg og markedsføring ble fremmet for 5-10 år siden var mindre effektiv enn i dag, siden teknologi- og konkurransebildet er helt snudd i siden den gang. Bedriften må derfor med jevnlig gjøre endringer på sitt forretningstilbud og markedsbudskap for å holde tritt med konkurranse og markedsbehov, samt utvikling. Tilbudsformatet du benytter er kanskje ikke helt «up to date» og oppleves som uklart for mulige kunder om hva bedriften er virkelig god til. Kontraktene uteblir, og dermed veksten som er forventet for selskapet. Er bedriften oppdatert på teknologi?


[INTERNE PROSESSER] Når prosjekter fungerer godt, vet vi ikke alltid hva som var utslagsgivende for suksessen. De prosjektene som feiler, hadde ofte mange utfordringer som er lette å se i etterkant. Måten vi leverer prosjekter og endringer i leveransene er nitidig endringsledelse. Noen ganger opplever du kanskje at omfanget skrumper inn, eller at det medfører adskillig flere timer enn det som var beregnet før oppstart. Da tenker du kanskje at det her kunne vi vært mer nøyaktige eller gjort et bedre grunnarbeid? Bedriftens interne prosesser og kontinuerlig forbedring av disse er bedriftskultur og endringsvilje. Hvordan er status her?


[LØNNSOMHET] Mange bedrifter opplever at lønnsomheten er blitt dårligere de siste årene. Marginene har blitt tynnere, mens konkurransen har økt og krav til leveransehastighet og kvalitet likeså. Samtidig stilles det krav til konkurransedyktig lønn og goder for ansatte, i tillegg til at stat og kommune skjerper sine krav om skatter og avgifter. Det kan oppleves krevende å håndtere denne nye virkeligheten og det vil kreve at en er villig til å tenke nytt om måten bedriften styres og driftes på. Å forenkle tungvinte arbeidsprosesser som er tidkrevende og dyre kan ha potensiale til å gi både en kortsiktig og langsiktig gevinst for bedriften. I dag finnes mange gode digitale løsninger som hjelper til med å automatisere flere av de prosessene som tidligere opplevdes tungvinte og tidkrevende med større sjanse for glipp, feil og mangler.Det er lønnsomt å gjøre rett første gangen. Vi kan hjelpe deg med å avdekke disse og gi råd om hvordan innlemme disse med bestående infrastruktur på best mulig måte.


[TALENT] Det er viktig for alle bedrifter å klare å holde på dyktige medarbeidere for å henge med i konkurransen, samt bygge tilstrekkelig kompetanse for å opprettholde konkurransekraft. Mange bedrifter opplever utfordringer rundt nettopp dette, da det i dag ofte er stor konkurranse om den «riktige» arbeidskraften. Mange bedrifter sliter med å beholde ambisiøse arbeidstakere fordi støtteteknologien bedriften benytter seg av er utilstrekkelig eller utdatert og oppleves som «gårsdagens» og lite fremtidsrettet. For at du skal kunne opprettholde sterke og kompetente team må bedriften være villig til å investere i ny teknologi som automatisk blir en del av bedriftens konkurransedyktige tilbud. Først da vil bedriften oppleves attraktiv for både kunder og nye og eksisterende, og gjerne yngre medarbeidere.


[NØDVENDIG ENDRING] Vi hører oftere og oftere fra etablerte bedrifter at de har akseptert

«godt nok» i sine leveranser og interne politikk. Det er en skummel situasjon å forbli i. Som resultat av dette opplever vi nå at flere bedrifter finner tiden inne til å ta en gjennomgang av selskapets strategi, arbeidsprosesser og kultur. Å finne de riktige aktivitetene og gjennomføre disse rett er noe alle bedrifter strever etter. Det å definere sin endringskultur, gjennomføre omforente aktiviteter og finne selskapets DNA for kontinuerlig forbedring vil være et grensesprengende konkurransefortrinn. Klarer bedriften å bygge en organisasjon som raskt kan skalere og svare opp markedsendringer, så skapes en bedrift som kan stå i det i med og motgang. Det er slike bedrifter dynamiske ansatte ønsker å jobbe i.


«Det er ikke lenger slik at de store spiser de små, men de raske spiser de trege!»


[HVA VI HJELPER TIL MED] Birdai er et konsulent- og rådgivningsselskap som hjelper kunder med nødvendig endring sammen med ledere som virkelig ønsker og trenger det.

Vi brenner for å skape engasjement rundt endringer sammen med motiverte bedrifter. Sammen gjennomgår vi en modningsprosess hvor diskusjoner, engasjement og målsetting løftes frem, konkretiseres og settes i drift. Vi erfarer at styrken i en felles forståelse for situasjonen og enighet om hva som skal til for å endre denne – skaper nytt engasjement og ønske om å bidra.


Trenger din bedrift støtte til å gjennomføre workshops med fokus rundt verdiskaping og engasjement - ta kontakt med oss. Vi har god erfaring med slike prosesser og kan gi deg mange gode råd og tips på veien.
86 visninger

Comments


bottom of page