top of page

Digitale verktøy for administrasjon- og beslutningsstøtte

Teknologi har de senere årene hatt betydelig innvirkning på en rekke funksjoner i arbeidslivet, spesielt innen økonomi og administrasjon.
Vi i Birdai jobber blant annet i sammen med regnskapsførere for å se på hvordan skape mer effektive og sømløse arbeidsprosesser, som kan frigjøre tid til andre og vel så viktige arbeidsoppgaver enn kun selve bokføringen.

Her er det enkelte prosesser som stikker seg ut som svært nyttige å ta en evaluering av:


  1. Regnskapssystem

Valg og bruk av riktig regnskapssystem gjør det enklere å registrere og behandle transaksjoner. Det finnes svært mange ulike systemer å velge fra. Bruk tid på å finne en løsning som passer best til din virksomhet.

Programvaren kan genere rapporter, balanser og resultater automatisk. Se etter en løsning som setter sammen nøkkeldata i et eget arbeidsområde hvor det er lett å genere og dele data med andre i bedriften.


2. Skybaserte løsninger

I dag kommer svært mange løsninger via såkalte skytjenester (software as a service) Disse gir deg tilgang til regnskapsdata fra hvor som helst, når som helst uten at du trenger å være tilstede på kontoret. Det vil gi deg fleksibilitet og muligheten til å samarbeide med både kunder og kollegaer.


3. Dataanalyseverktøy

Verktøy for dataanalyse kan hjelpe deg med å identifisere trender, avvik og muligheter. Det gir bedre beslutningsgrunnlag for deg selv og kundene dine.


4. Kunstig intelligens (KI) i regnskapet

Dette er et område som det jobbes mye med, også innen regnskapssystemer, og vi vil se enda større innslag av dette i utnyttelse av KI i tiden som kommer. Så er det viktig å se på KI med et kritisk blikk og etterprøve påstander.


KI kan automatisere repetitive oppgaver som for eksempel fakturabehandling, kategorisering og tidlige trendanalyser - som vil gi verdifull informasjon til bedriften.

KI kan også hjelpe deg med å kategorisere store mengder data og gi bedre innsikt basert på disse. Kanskje det skjuler seg uforløst potensial og inntjening i nettopp din bedrift her?


5. Predikativ analyse

Ved å gjøre seg bruk av tilgjengelig historiske data i større utstrekning enn hva som var mulig tidligere kan man nå bedre forutsi fremtidige økonomiske trender. Dette hjelper en med å planlegge og ta beslutninger basert på innsiktsfull informasjon.


Teknologi har hatt en betydelig innvirkning på økonomifeltet de seneste årene. Dette gjør at for eksempel regnskapsbransjen endrer seg raskere nå, enn hva tilfelle var tidligere. Spesielt automatisering og maskinlæring har revolusjonert økonomifunksjonen og gitt CFO - rollen muligheten til å fokusere på flere verdiskapende aktiviteter i større grad en før.


Rutinepregede og repeterende økonomioppgaver, som håndtering av fakturaer, betalinger, og rapportering tar mindre tid i dag ved bruk av riktig verktøy. Det gir verdi og mulighet for i større grad å analysere data, identifisere trender ved driften og tilby verdifull innsikt til ledelsen i bedriften tidligere enn før.


Gode integrasjoner av riktig verktøy og en "dose KI" kan i dag bidra til å automatisere transaksjonsoppgaver, bidra til raskere å gjennomføre planleggingssykluser og månedavslutning, i tillegg til å effektivisere dataregistrering og rapportgenerering.


Mulighetene er mange og det kan være lurt å søke en partner å rådføre seg med. Birdai er en slik partner. Vi jobber med ulike bransjer for å kartlegge administrasjon og arbeidsflyt som trenger en "oppussing " for å kunne ta ut nytt potensial og opprettholde konkurranseevne i et stadig skiftende og konkurranseutsatt marked.


Samlet sett endrer teknologien økonomi- og administrasjonsfunksjonen ved å automatisere arbeidsflyter, eliminere tradisjonelle oppgaver og løfte funksjonen til et mer strategisk nivå.


Hvis du lurer på hvilke muligheter som finnes blir vi glade om du tar kontakt for en uforpliktende prat og kanskje får noen gratis råd på veien...

27 visninger

Comentarios


bottom of page