top of page

Forhandler av SBS365?

Har dere kompetanse på Microsoft 365?

Ønsker dere å utvide produkt og tjenestetilbudet?

Er løpende lisensinntekter interessant?

Da vil en forhandleravtale for SBS365 være en spennende mulighet! Fyll ut skjema for en uforpliktende samtale. ->

Som forhandler av SBS365 kan vi tilby:

  • Tett samarbeid med Birdai i leveranser

  • Brukerstøtte til sluttkunden

  • OpplæringSBS365 skolen for forhandlere / sertifisering

  • Forhandlerrabatt for egen SBS365

  • Kickback program på løpende lisensinntekter (se under)

Jeg vil vite mer!
Når passer det best å bli kontaktet

Takk for interessen, du blir kontaktet

moduler_SBS_edited.png
forhandlerfordeler.png
Arkitektur 2023_SBS365.png

SBS365 - forretningsløsning som passer de fleste

SBS365 er et webbasert styrings- og forretningssystem for administrasjon, ledelse og oversikt. Basert på erfaringer fra ulike bedrifter og næringsdrivende er SBS365 utviklet for best mulig å ivareta bedriftens krav til styring og drift av sin virksomhet. 

SBS365 understøtter arbeidsoppgaver og digitaliserer virksomheten til å bli mer effektiv og lønnsom. 

SBS365 hjelper brukeren med samhandling på alle flater og er det verktøyet i dag som raskest tar bedriften opp på en sømløs digital plattform. SBS365 gir deg konkurransefortrinn gjennom effektiv oppfølging av kundene, prosjektene og andre viktige prosesser som krever tett oppfølging i et forretningsklima i stadig endring.

Med fullintegrasjon til SharePoint og Microsoft 365 plattformen gir det kunden sømløs samhandling med alle funksjoner som allerede finnes i Microsoft 365. SBS365 har også ferdig integrasjoner til ulike regnskapssystemer.

SBS365 er utviklet i PowerApps / Power Automate med fokus på brukeren og integrerer en rekke funksjoner som

gir automatisering, digital flyt og god kontroll og oversikt.

Som forhandler av SBS365 bidrar du til myndighetenes bærekraftsmål om å effektivisere og forenkle forretningsdrift for norske bedrifter slik at de blir bærekraftige og konkurransekraftige i et fremtidsrettet og internasjonalt marked.

Les mer om SBS365

bottom of page