top of page

Personlig SBS365

Alt i ett med SBS365. Start dagen med en visuell oversikt over viktige hendelser og aktiviteter som du ønsker kontroll over. Dette er ditt oversiktsbilde over egne oppgaver du har satt selv eller fått tildelt. Velg mellom grafisk oversikt, tabeller eller egen kalender. Drill deg ned i det du skal jobbe med.

Lysbilde13.PNG

Prosjekter

Prosjektstyring trenger ikke være vanskelig. Alt handler om forberedelser, planlegging, team, aktiviteter og rett leveranse til riktig tid. I SBS365 er prosjektemodulen kjernen i løsningen. Som prosjektleder får du tilgang til å sette opp prosjektoppgaver og milepæler slik det er mest effektivt. Medlemmer i prosjektet får melding når oppgaver skal utføres. Følg forbruk mot estimat/kalkyle pg tilbud, og se progresjon og inntjening underveis. Før timer og tillegg på PC eller mobil Kan det bli enklere?

Lysbilde14.PNG

Håndbøker og dokumentstyring

Bedriftens styrende dokumenter, fellesdokumenter, maler og lenker til SharePoint finnes her for søk og gjenfinning. Denne bygger videre på SharePoint. 

Her støttes avansert dokumentstyring, versjonshåndtering, arbeidsflyt. mm gjennom egen editor. Alle håndbøker og instrukser ligger her. Støtter ISO 9001 kravene.

Opprett sikker jobbanalyse, risikovurdering og ROS rapporter. Tilgangsstyrte dokumenter/ håndbøker, firma- evaluering, firma feedback..

Bunke med filer

Tilbud og økonomistyring

Aldri før har det vært enklere å sette opp et tilbud! Denne appen hjelper deg til enkelt å sette opp kalkyle, hente inn varer, utforme tilbud fra maler, og se lønnsomhet i prosjektet eller tilbudet. Lag din egen personlige touch før tilbudet sendes. Ordre, innkjøp og varebehov knyttes til før timer og varer genereres i fakturagrunnlaget som kan overføres til økonomisystemet gjennom Integrasjonstillegg. Tilbudene lagres i SharePoint

xledger.png

Utlån av utstyr

Appen har flere funksjoner:
- Bedriftens utstyr. Få kontroll på alt utstyr som bedriften har i biler eller på verksted. Sett sjekklister for periodisk kontroll, se historikk. Denne appen gir deg kontroll på utstyr og ansatte kan reservere frem i tid.
- Personlig utstyr. Registrer utstyr på ansatte, sett sjekklister for innlevering. Kobles mot HR.

transparent bak v02.png

Rapporter og oversikter

Få et fugleperspektiv på bedriftens status gjennom innsikt og analyse. Det følger med et knippe rapporter og oversikter som gir innsikt på person eller selskapsnivå. I tillegg kan PowerBI enkelt dekke spesielle behov.

DS15.png

Møtereferater

For å effektivisere møter og avtalte oppgaver har vi knyttet til en egen referatmodul. Her kan du lage referater for møter og prosjekter, knytte til oppgaver og avtalte aktiviteter som legges på den enkeltes dashboard. Referatene legges som dokumentasjon i rett mappe og kan sendes ut som pdf til interne og eksterne møtedeltagere. Snedig og enkel!

Prosjektledere.png

Hvordan komme i gang?

Gjennom vår beste praksis tilbyr vi fastpris på oppsett og opplæring etter følgende modell:

 • 2t workshop

 • Installasjon og 1. integrasjon,

 • 4 t opplæring av administrator

 

Pakkene er priset ift. selskapets størrelse (S<20 ansatte,  L>21 ansatte eller flere)

Ta kontakt for et tilbud som passer deg!

sbsbest2.png

Firmaregister

Importer bedrifter enkelt med integrasjon til BRREG, legg inn manuelt eller importer via csv. Få full kontroll over kontakter og aktiviteter til alle kunder og leverandører. Kontraktene legger du i avtaleregisteret. Del informasjon via logger og se viktig e-post. Få varslinger i god tid før frister har forfall. Aldri mist et forfall eller utløp igjen! Kundene får bedre service og oppfølging - du bedre lønnsomhet.

Lysbilde15.PNG

Timeføring og timefangst

Før timer til interne og eksterne prosjekter enkelt fra mobil eller PC/Mac. Få oversikt over perioder, registrer fravær og søk om fri. Godkjenning av timer til fakturering, rapportering og oversikter. Her vist  som eksempel på mobil

Lysbilde12.PNG

Avvik / risiko og tiltak

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet. 

I denne appen kan bedriften opprette, planlegge, følge opp og forbedre sine mål innen KHMS. Alle kan melde inn avvik, rollestyringer tillater behandling og prosess. Har du kontroll på avvik og hendelser, får du bedre produkter og leveranser -samt slipper å gjøre de samme feilene om igjen.

Spiret plante

CRM - Salgsprosessen 

Den ultimate måte å følge egen salgsprosess fra prospecting , inbound research, leads-generering og målinger av salg mot budsjett. Salgsledere kan se egen avdeling eller hele selskapets salg og salgsprosesser.

BI600x400.jpg

HR / Ansattprosesser

Har du god oversikt over ansattreisen?

I denne appen kan du følge dem fra on-boarding til off-boarding gjennom ryddige prosesser. Definer egne oppgaver og aktiviteter for kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler. Sett opp stillinger, kompetanse, finn gap og definer karriereplaner. Dine HR oppgaver legges i egen oversikt med frist, status og progresjon.

Her er også gode oversikter over bedriftens samlede fravær og per avdeling.

kollegaer

Administrator appen

SBS365 settes opp på egen SharePoint Tennant. All administrasjon og konfigurasjon av andre apper,  brukere/tilganger, nedtrekks-menyer, prosjekttyper, kundetyper, timetyper... og alle de andre parametere/tekster du må justere for å få et effektivt og intuitivt system - skje i administrator appen. Det er her et standardsystem gjøres til bedriftens system, med tekst og prosess slik dere kjenner.

liv-111_0.jpg

Brukerstøtte

Vi har egen brukerstøtte og supportløsning som hjelper våre kunder til rask og god support. Velg mellom abonnement eller per sak. Abonnenter har 15. min fri support per sak ihht. avtale.
Systemfeil belastes selvfølgelig ikke.

Call Center Headset

Integrasjoner

SBS365 har selvfølgelig integrasjoner til flere systemer. Vi kan tilby datautveksling gjennom vår egen plattform. De aller fleste ser lønnsomheten i å overføre data automatisk for å sikre datakvalitet og spare mange manuelle operasjoner. 

integrasjon.png
DashFirma
ProsjektTimer
DokumentKHMS
ØkCRM
UtstyrHR
InnsIntSupp

Slik støtter SBS365 deg i arbeidshverdagen
Start med standardfunksjoner og bygg på etter behov

Priser 

Priser

1

Standard

 • Personlig Dashboard

 • Firma/kontakter/avtaler/logg

 • Prosjekter

 • Timeføring / Fravær

 • Dokumentstyring (SharePoint)

 • Avvik, risiko og kartlegging

 • Sjekklister

 • Kontakter

 • Outlook import

 • Møtereferat

 

 

 

 

Per navngitt bruker 299.- mnd.

1. stk administrator 1000.- mnd.

2

Ekstra utvidelser

 • Tilbud og økonomistyring*

  • Kalkyle​, tilbud, ordre, innkjøp, fakturagrunnlag, vareregister

 • KHMS / Håndbøker​*

  • Avansert dokumentstyring

  • Støtter ISO9001

 • HR / Ansatte

  • Profesjonell håndtering av ansattreisen​

 • CRM salg

  • Sett fokus på bedriftens salgsprosess​

 • Utstyr / Utlån​

  • Ta kontroll over bedriftens eiendeler​

1. lisens per firma per modul.

Fra 500.- til 1000.-* per mnd. 

3

Integrasjon og support

 • Integrer med ditt økonomi eller lagersystem for optimal utnyttelse og sikker datakvalitet

 • Få tilgang til rask brukerstøtte for en fast pris

 

 

 

 

 

 

Per integrasjon 1600.- mnd.

Fastpris support 1600.- mnd.

bottom of page