top of page

Slik støtter SBS365 deg i arbeidshverdagen
Overraskende rik funksjonalitet!

Personlig dashboard / landingsside

Start dagen med en visuell oversikt over viktige hendelser og aktiviteter som du ønsker kontroll over. Dette er ditt oversiktsbilde over egne oppgaver du har satt selv eller fått tildelt. Velg mellom grafisk oversikt eller tabeller. Drill deg ned i det du skal jobbe med.

Lysbilde13.PNG

Prosjekt (Standard)

Prosjektstyring trenger ikke være vanskelig. Alt handler om forberedelser, planlegging, team, aktiviteter og rett leveranse til riktig tid. I SBS365 er prosjektappen kjernen i løsningen. Som prosjektleder får du tilgang til å sette opp prosjektoppgaver og milepæler slik det er mest effektivt. Teamet får melding når oppgaver skal utføres. Følg forbruk mot estimat/kalkyle/tilbud og se progresjon og inntjening underveis. Før timer og tillegg på PC eller mobil Kan det bli enklere?

Lysbilde14.PNG

Dokumentstyring (Standard)

Bedriftens styrende dokumenter, fellesdokumenter, maler og lenker til SharePoint finnes her for søk og gjenfinning. Denne bygger på standard SharePoint. Ønsker du komplett dokument management, har vi utviklet appen KHMS til dette formålet.

Bunke med filer

Økonomi (Premium)

Aldri før har det vært enklere å sette opp et tilbud! Denne appen hjelper det til enkelt å sette opp kalkyle, hente inn varer, utforme tilbud fra maler, og se lønnsomhet i prosjektet eller tilbudet. Lag din egen personlige touch før tilbudet sendes. Ordre, innkjøp og varebehov knyttes til før timer og varer genereres i fakturagrunnlaget som kan overføres til økonomisystemet gjennom Integrasjonstillegg.

xledger.png

Utlån av utstyr (Tillegg)

Appen har flere funksjoner:
- Bedriftens utstyr. Få kontroll på alt utstyr som bedriften har i biler eller på verksted. Sett sjekklister for periodisk kontroll, se historikk. Denne appen gir deg kontroll på utstyr og ansatte kan reservere frem i tid.
- Personlig utstyr. Registrer utstyr på ansatte, sett sjekklister for innlevering. Kobles mot HR.

transparent bak v02.png

Innsikt og Analyse (Tillegg som kommer)

Få et "Birdai" overblikk av bedriftens status gjennom innsikt og analyse. Det følger med et knippe rapporter, i tillegg kan PowerBI supportere spesielle behov.

DS15.png

Brukerstøtte (Opsjon)

Vi har egen brukerstøtte og supportløsning som hjelper våre kunder til rask og god support. Velg mellom abonnement eller per sak. Abonnenter har 15. min fri support per sak ihht. avtale.
Systemfeil belastes selvfølgelig ikke.

Call Center Headset

Firmaregister / kontakter  (Standard)

Importer bedrifter enkelt med integrasjon til BRREG, 1881, manuell eller importer gjennom et regneark. Få full kontroll over kontakter og aktiviteter til alle kunder og leverandører. Kontraktene legger du i avtaleregisteret. Registrer logg og se e-post. Få varslinger i god tid før frister har forfall. Aldri mist et forfall eller utløp igjen! Kunden får bedre service og oppfølging.

Lysbilde15.PNG

Timefangst  (Standard)

Før timer til interne og eksterne prosjekter enkelt fra mobil eller PC/Mac. Få oversikt over perioder, registrer fravær og søk om fri. Godkjenning av timer til fakturering, rapportering og oversikter. Her vist  som eksempel på mobil

Lysbilde12.PNG

KHMS / Avviksrapportering (Premium)

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet. 

I denne appen kan bedriften opprette, planlegge, følge opp og forbedre sine mål innen KHMS.

Her støttes avansert dokumentstyring, versjonshåndtering, arbeidsflyt. mm gjennom egen editor. Alle håndbøker og instrukser ligger her. Støtter ISO 9001 kravene.

Opprett sikker jobbanalyse, risikovurdering og ROS rapporter. Avanserte dokumenter/ håndbøker, firma- evaluering, firma feedback.. Alle kan melde inn avvik, rollestyringer tillater behandling og prosess. Har du kontroll på avvik og hendelser, får du bedre produkter og leveranser -samt slipper å gjøre de samme feilene om igjen.

Spiret plante

CRM - Salgsprosessen (Tillegg)

Den ultimate måte å følge egen salgsprosess fra prospecting , inbound research, leads-generering og målinger av salg mot budsjett. Salgsledere kan se egen avdeling eller hele selskapets salg og salgsprosesser.

BI600x400.jpg

HR / Ansattprosesser (Tillegg)

Har du god oversikt over ansattreisen?

I denne appen kan du følge dem fra on-boarding til off-boarding gjennom ryddige prosesser. Definer egne oppgaver og aktiviteter for kompetanseutvikling og medarbeidersamtaler. Sett opp stillinger, kompetanse, finn gap og definer karriereplaner. Dine HR oppgaver legges i egen oversikt med frist, status og progresjon.

Her er også gode oversikter over bedriftens samlede fravær og per avdeling.

kollegaer

Integrasjoner (Opsjon)

SBS365 har i dag integrasjoner til flere systemer. Vi kan tilby datautveksling gjennom vår egen plattform.

integrasjon.png
DashFirma
ProsjektTimer
DokumentKHMS
ØkCRM
UtstyrHR
InnsIntSupp

Priser på apper
Per bruker per mnd.

Priser

1

Standard - 249.-

 • Personlig Dashboard

 • Firma/kontakter/avtaler/logg

 • Prosjekter

 • Timeføring / Fravær

 • Dokumentstyring (SharePoint)

 • Avvik, risiko og kartlegging

 • Sjekklister

 • Kontakter

 • Outlook import

2

Premium 449.-

 • Alt fra Standard +

 • Økonomi / Prosjektlønnsomhet

  • Kalkyle​

  • Tilbud

  • Ordre

  • Innkjøp

  • Varebehov

  • Leveranser

  • Timer

  • Fakturagrunnlag

 • KHMS / Håndbøker​

 • Varekatalog / MRP 

3

Tillegg 90.-

 • HR / Ansattprosesser

 • CRM salgsprosess

 • Utstyr / Utlån

 • Møtereferat

 • Innsikt / Analyse

1 stk Firmalisens/Admin : 400.- mnd. er obligatorisk

Abonnement på brukerstøtte :1600.- mnd. valgfritt

Abonnement på integrasjon: 1600.- mnd. valgfritt

bottom of page