top of page

Alf I. Larsen - tradisjoner i endring

Vi kom i kontakt med ledelsen i Alf. I Larsen (AIL) på slutten av sommeren 2022. AIL har vært og er leverandør av metallbearbeiding, verkstedmateriell, verkstedinnredning, transmisjoner og maskiner til små og store bedrifter over hele Norge siden 1947.

Underveis i dialogen kom det frem at dette velrennomerte selskapet med mer enn 75 års fartstid og grei omsetning/inntjening ønsket noe mer. Eller rettere sagt:

De var redde for å havne i "godt nok" fella og bli litt for komfortable.

Med raskere endringstakt og alt som skjer i verden som de ikke kan kontrollere (ekstern risiko) ønsket ledelsen i AIL å ta tak i de de kunne påvirke.


Vi har spurt Tore Netland som leder AIL følgende spørsmål om ferden:

  • AIL sine tanker om hvorfor det var nødvendig

  • Målsetting

  • Deltagelse

  • Gjennomføring /fasilitering

  • Leveransen/Resultatet

  • Hva skjer videre


Her er svaret - med tillatelse og til ettertanke for andre bedrifter som kanskje kjenner seg igjen.

------------------------------------------

AIL sine tanker om hvorfor det var nødvending

Vi gjenkjente viktigheten av å være relevant i en verden med konstant endring og fornyelse. Etter å ha vært en etablert bedrift i over 75 år, har bedriften vokst til en stabil og pålitelig organisasjon. Den originale visjonen bak firmaet passer nødvendigvis ikke lenger med firmaets nåværende identitet. Vi syntes derfor det var viktig å gjenoppdage vår mening og visjon for fremtiden, vi vil være et selskap som omfavner nye muligheter, er fremoverlent og søker kontinuerlig utvikling. En prosess var nødvendig for å identifisere hvem vi ønsket å være, spesifikke utfordringer relatert til dette, og deretter eventuelle løsninger.

Målsetting

Målet med denne prosessen var å få et klart overblikk med prioriteringer og aktiviteter får å forsikre seg om at hele organisasjonen jobbet mot felles mål. I denne prosessen skulle ansatte føle seg sett og hørt, hvor vi sammen kom frem til en delt visjon og klar profil for endring.

Deltagelse

Vi ville ha ansatte fra tvers av bedriften som dekket alle funksjonene vi har i AIL. Responsen var svært positiv og vi fikk mange verdifulle bidrag fra alle deltakerne, som også gjorde en kjempe jobb som endringsagenter utad i bedriften.

Gjennomføring / fasilitering

BIRDAI har hjulpet oss og dra denne prosessen. De kunne by på mye kunnskap og veiledning. Vi hadde 3 workshops, som BIRDAI fasiliterte hvor vi fikk både faglig kunnskap og utfolde oss kreativt med tanker og ideer. Alt vi klarte å få ut av hodene våre klarte BIRDAI å få ned på papiret, dette hjalp oss å fange opp viktig informasjon og strukturere det på en god måte. De brukte et verdikart som hadde et gjennomtenkt system for å klare å komprimere all den informasjonen, tankene og ideene vi hadde som bedrift, til et oversiktlig kart som viser veien videre mot å oppnå større mål. Leveransen /Resultatet

Vi har mottatt detaljerte rapporter som nøye forklarer hva vi har kommet frem til i løpet av prosjektet, og et visuelt verdikart som gjør det enkelt for oss å se det store bildet. Samt følge progresjonen vår ved å gjennomføre del mål, opp mot et større mål. Hva skjer videre

Videre skal vi arbeidet med verdikartet, følge retningen dette prosjektet har satt for oss, og bygge videre. De ansatte er motiverte og vi er spent for hva fremtiden vil bringe med et nytt og friskt pust inn i bedriftens allerede solide grunnlag.

---------------------------------------------------------


Vi i Birdai takker for tilliten og gleder oss til fortsettelsen, og å se hva AIL får til i tiden som kommer!


55 visninger

Comments


bottom of page