top of page

Alle bransjer trenger digitalisering

Undersøkelser viser at vellykket, digital transformasjon kan styrke produktiviteten med hele 14 til 15 prosent og redusere kostnadene tilsvarende med 4-6 prosent.Driver du innen tjenestytende næringer som byggevirksomhet, restaurant, eller annen tjenesteytende næring hvor marginene teller bør dette være noe for deg!


Visste du at tjenesteytende næringer utgjør nesten 80% av den globale arbeidsstyrken? Det er mer enn 3 milliarder internasjonale ansatte som arbeider i bransjer som spenner fra bygg og anlegg, detaljhandel, helse, og andre tilsvarende næringer.


Mens industrier over hele verden nå ser mer og mer viktigheten av å digitalisere arbeidsprosessene som utføres i administrasjonen og bak et skrivebord, har dette så langt ikke inkludert i samme grad de som arbeider "ute i felt".


Mangelen på digitalisering i såkalte "skrivebordløse" organisasjoner senker

engasjement og bidrar til utbrenthet. Det til tross for at disse bransjene representerer en svært høy omsetning. Ta restaurantbransjen for eksempel, den kan ha svært mange enkelt ordre per dag alt etter hvor mange kunder som er innom og benytter dens tjenester. Hva ville økt tilgang på automatiserte løsninger ikke hatt å si for denne bransjen og tilsvarende i forhold til engasjement, interesse og dermed økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft og anseelse?


Senere studier viser nemlig at ansatte i disse tjenestytende bransjene ønsker seg mer tilgang på teknologiske og automatiserte løsninger for å utføre arbeidsoppgavene sine. Gitt at disse bransjene også trenger tilfang fra yngre generasjoner for å være konkurransedyktige og utvikle bedriften, så er det avgjørende å følge med i den teknologiske utviklingen.


Så hva gjør du som driver en håndverkerbedrift, eller annen tjenesteytende næring? Jobber du slik du alltid har gjort, eller tenker du at dette vil jeg se nærmere på og hvilken betydning det kan ha for min butikk?

Teknologiboomen har penetrert flere bransjer over hele verden, men gjelder ikke i like stor grad de "skrivebordløse organisasjonene". Flere og flere ansatte i disse nisjene ser nå at mer teknologi også vil kunne støtte dem ytterligere i jobben. Bedrifter må tilby de riktige og moderne løsningene til arbeidsstyrken og distribuere de riktige samarbeidsverktøyene for å skape bedre team og samhandling.


Det er derfor på tide at alle ledere i ulike selskap der ute tar dette til etterretning og tar hensyn til behovene til de som skal skape verdier for bedriften hver dag. I Birdai forener vi mennesker og teknologi og hjelper bedrifter som virkelig ønsker endring. Ledre som prioriterer aktiviteter knyttet til digital forretningsutvikling som moderniserer og automatiserer selskapets prosesser, og skaper et mulighetsrom for ansatte og kunder.


Book et møte med en av våre rådgivere og start 2023 med ambisjon om å styrke selskapets konkurransekraft gjennom en digital endringsprosess.


Les mer om våre tjenester og løsninger på www.birdai.no56 visninger

Comments


bottom of page