top of page

Alle snakker om OpenAI og ChatGPT...

Hva er det egentlig og hvordan kan min bedrift bruke det?


Vi snakker altså om AI og maskinlæringssystemer som begynner å levere gode tjenester til folk flest uten at man trenger en doktorgrad. Vi ser utfordrere til ChatGPT 3/4 hvor Microsoft har investert tungt og kommet med sin Copilot. Eksempelvis Google (Bard) og Snapchat som har sin egen AI. Det er mye "moro og kjekt å ha" - samtidig viser erfaring og bruk at du ikke skal stole på svarene eller sannhets-nivået i de svarene AI assistentene kommer med. Kilder må sjekkes og sunn fornuft implementeres - men det er ingen tvil om at slike systemer er kommet for å bli, de vil bli bedre og bedre og spille en stor rolle i våre yrkesaktive liv.

Det er altså bare å hoppe i det for å være i forkant av mulighetene da dette vil kunne gi et fortrinn fremfor konkurrentene.


Her er 6 spørsmål om ChatGPT, som er besvart for deg som vil vite litt mer i relasjon til nytten slike systemer vil for bedriften din i dag og videre fremover.

Nr. 1: Hvilken rolle vil ChatGPT kunne spille i bedriften?

ChatGPT – og andre grunnmodeller som denne – er en av mange hyperautomatiserings- og AI-innovasjoner. Det vil utgjøre en del av arkitektoniske løsninger som automatiserer, forsterker mennesker eller maskiner, og autonomt utfører forretnings- og IT-prosesser. Den vil sannsynligvis også bli brukt til å erstatte, rekalibrere og redefinere noen av aktivitetene og oppgavene som inngår i ulike jobber.


Nr. 2: Hva er de forskjellige måtene du kan bruke ChatGPT på?

ChatGPT er i stand til:

 • Generere og bidra til å forbedre prosa- og kodeutvikling

 • Oppsummerende tekst

 • Klassifisering av innhold

 • Svare på spørsmål

 • Oversette og konvertere språk (inkludert programmeringsspråk)

Utover det er det fire hovedmåter å distribuere ChatGPT-teknologien på:


 1. Som den er: Legg inn tekstmeldinger og motta resultater via det nettbaserte grensesnittet. Dette er den desidert mest populære tilnærmingen når du starter opp.

 2. Rask utvikling uten APIer: Rask utvikling refererer til bruken av en tjeneste som ChatGPT i forbindelse med andre teknologier, som en del av en arbeidsflyt. Du kan lage denne arbeidsflyten manuelt eller ved å bruke ''skjermskraping''(kopiere tekst/bilder fra skjerm) og RPA-teknologier (robotic process automation).

 3. Rask utvikling ved hjelp av APIer: Denne tilnærmingen lar deg angi og evaluere forespørsler programmatisk og direkte integrere ChatGPT med et bredt spekter av applikasjoner.

 4. Egendefinert utvikling/direkte interaksjon med en grunnmodell: Det er mulig å utnytte din egen versjon av GPT2/GPT3 eller annen grunnmodell for en skreddersydd implementering. Du vil imidlertid ikke bruke den standard tilpassede versjonen av GPT3 eller GPT4, som brukere ikke kan endre.


Nr. 3: Hvordan vil ansatte påvirkes?

Det er veldig vanskelig å si. Det vil bli opprettet nye jobber, mens andre vil bli omdefinert. Nettoendringen i størrelsen på arbeidsstyrken vil variere dramatisk avhengig av bransje, beliggenhet, bedriftsstørrelse og tilbud osv. Det er imidlertid klart at bruken av verktøy som ChatGPT, hyperautomatisering og andre AI-innovasjoner vil fokusere på oppgaver som er repeterende, med stort volum, med vekt på effektivitet, øke produktiviteten og forbedre kvalitetskontrollen. ChatGPT vil også bli integrert i forretningsapplikasjoner. Dette vil gjøre adopsjon enklere, og relevant kontekstuell informasjon vil være tilgjengelig i søknadene.


Nr. 4: Hva er de gjeldende begrensningene for dagens ChatGPT?


 • Den er kun trent på data gjennom september 2021, så den har begrenset kunnskap om hendelser som har skjedd siden den gang.

 • Den kan ikke sitere sine kilder, og den er bare like pålitelig som disse kildene, som kan være feil og inkonsekvente, enten i seg selv eller i hvordan de kombineres av ChatGPT.

 • Den kan ennå ikke akseptere bilde-inndata

 • Du kan ikke trene standard ChatGPT på dine egne data eller kunnskaps-baser.

 • Selv om det gir en illusjon av å utføre komplekse oppgaver, har det ingen kunnskap om de underliggende konseptene; den gir rett og slett spådommer.

 • Dets personvern og anvendelse av GDPR har ennå ikke vært gjenstand for streng revisjon.

 • Til tross for noen nylige forbedringer, kan den ikke stoles på for å gjøre matematiske beregninger.


Nr. 5: Hvor sikker er ChatGPT å bruke for mine ansatte ?


Det anbefales forsiktighet når du bruker ChatGPT. Mens OpenAI og Microsoft, selskapene bak produktet, har uttalt at all informasjon som deles er konfidensiell og privat, har de ennå ikke avklart detaljer om databruken deres på visse områder, for eksempel hva de gjør med kontekst -sensitiv spørsmålsinformasjon. Inntil det er ytterligere klarhet, bør bedrifter instruere alle ansatte som bruker ChatGPT om å vaske og sjekke all informasjonen de deler og som om de legger ut på et offentlig nettsted eller en sosial plattform. Når det er sagt, generelt har Microsoft, som har mye erfaring med disse bedriftsproblemene, vært tydeligere og mer proaktiv i å lage sikkerhet, konfidensialitet og personvernpolitikk knyttet til ChatGPT enn OpenAI har.


Med alt dette i tankene, anbefaler vi at du oppretter en selskapspolicy som styrer utfordringen, i stedet for å blokkere ChatGPT. Ansatte bruker det sannsynligvis allerede, og et direkte forbud kan føre til "skjult" ChatGPT-bruk. En fornuftig tilnærming er å overvåke bruken og oppmuntre til innovasjon, men sikre at teknologien kun brukes til å forsterke internt arbeid og med riktig kvalifiserte data, i stedet for ufiltrert og ukritisk bruk mot kunder og partnere.


Nr. 6: Hvilke handlinger kan bedriftene ta i dag?


 • Fortsett, men ikke overdriv. Innse at det er et veldig tidlig stadium og mye av det du hører er hype. Når det er sagt, er potensialet betydelig.

 • Utforsk andre nye generative AI-brukstilfeller. Gå utover GPT-språkfokuserte.

 • Oppmuntre til forsiktig eksperimentering. Oppmuntre til å tenke ut av boksen om arbeidsprosesser, men ikke før du definerer retningslinjer for bruk, sikrer forståelse av risikoer, problemer og beste praksis, og har all generert tekst gjennomgått av mennesker.

 • Opprett en arbeidsgruppe som rapporterer til administrerende direktør. Utforsk eksistensielle trusler og poserte og store muligheter, planlegg et veikart for oppdagelse, og finn ut ferdighetene, tjenestene og investeringene som trengs.


Kilder: Gartner


FAKTABOKS:

Forskjellen mellom OpenAI og ChatGPT4:

OpenAI og ChatGPT4 er begge kunstig intelligens (AI) plattformer som brukes til å generere tekst. Men det er noen forskjeller mellom de to:


 1. Formål: OpenAI er en AI-plattform som brukes til å utvikle og tilby forskjellige tjenester og applikasjoner, mens ChatGPT4 er en spesialisert AI-modell som brukes til å generere samtale- og dialogbasert tekst.

 2. Teknologi: OpenAI bruker en rekke AI-teknologier, inkludert maskinlæring, dyp læring og nøytral nettverk, for å utføre oppgaver som tekstgenerering, maskinoversettelse og bildegjenkjenning. ChatGPT4 er basert på GPT-4-modellen, som er spesialisert på generering av naturlig språk.

 3. Bruksområde: OpenAI kan brukes i en rekke applikasjoner, inkludert chatbots, automatisert tekstgenerering, og spill AI. ChatGPT4 er spesialisert på å generere dialogbasert tekst og kan brukes i chatbots, virtuelle assistenter og andre applikasjoner som krever naturlig språkinteraksjon.

 4. Tilgang: OpenAI er tilgjengelig for utviklere og bedrifter som ønsker å utvikle og implementere AI-baserte applikasjoner. ChatGPT4 er ikke offisielt lansert ennå, og det er uklart når og hvordan den vil være tilgjengelig for utviklere og bedrifter.


I sum, selv om både OpenAI og ChatGPT4 er AI-plattformer som brukes til å generere tekst, er de forskjellige i formålet, teknologien, bruksområdet og tilgangen.


69 visninger

Comments


bottom of page