top of page

Er din bedrift rigget for vekst?

Digital kompetanse i ledelse og styre er blitt en forutsetning for at selskapet skal kunne takle et taktskifte og tidsnok kunne tilpasse seg et kontinuerlig skiftende forretningsklima. Endring og utvikling går hurtig i dag. Det samme gjelder for datasikkerhet og sikkerhetsanalyser.

Derfor er det avgjørende at en tør å utfordre eksisterende verdikjeder. Det kreves at kompetanse og fokus endres før forventet gevinst kan tas ut. Måten vi jobber på og organiserer bedriften er i ferd med å endre seg drastisk. I følge det annerkjente konsulent- og analyseselskapet Gartner vil om lag 48% av oss fremover jobbe utenfor kontoret i større eller mindre perioder. Det kan vi til dels takke periode med korona for, men teknologiske fremskritt ville lagt til rette for dette før eller siden uansett. Det setter helt nye krav til oss i forhold til hvordan vi driver bedriften.


Digitalisering bidrar til økt effektivitet og kontroll. Trivielle oppgaver automatiseres og åpner et nytt mulighetsrom for de som tidligere forvaltet disse. Resurser frigjøres til å arbeide med innovasjon og utvikling av nye forretningsområder og tjenester for bedriften. Videre opplever mange bedrifter i dag et smalere marginbilde som resulterer i tilsvarende høye krav til en kostnadseffektiv og smidig produksjon.


I forhold til nasjoner og markeder det er naturlig å sammenligne seg med, har ikke Norge tradisjonelt vært i fremste rekke når det kommer til å gjøre nytte av potesialet som ligger i digitale løsninger. Det blir vi stadig minnet om at er i ferd med å endre seg. Flere og flere oppdager at om bedriften skal kunne opprettholde og videreutvikle sin konkurransekraft må dette få topp prioritet og fokus .


Digital transformasjon krever ekspertise innen en rekke ulike områder. Distruptive forretningsmodeller lar ingen industri forbli upåvirket. Edge og cloud computing er i ferd med å bli de nye standardene på tvers av bransjer. Bedrifter trenger de riktige partnerne med riktig bransjeekspertise for å lage gode strategier for bedriftens unike behov slik at digitaliseringen leverer det den lover. i tillegg trenger flere hjelp til å forbedre sine prestasjoner, foreta analyse, samt uttvikling av planer og forbedring. I Birdai jobber vi med slike oppgaver for kunder hele tiden og har gode løsninger for Management Consulting. I tillegg har vil gode relasjoner til mange nisjeselskaper, samt flere større og mindre konsulentselskaper i Norge. Dette gir oss bred tilgang på fagspesialister som passer den enklete kundes behov og bidrar med kompetanse det kan være utfordrende å koble helt på egen hånd.


Vi tilbyr også erfarne frilanskonsulenter personlig støtte til å presentere sin kompetanse. Gjennom vårt store nettverk har vi tilgang på et utvidet nettverk utenom det som vi besitter direkte selv. På den måte blir vi en nyttig og god samarbeidspartner for mange selskaper som har utfordringer de skal ha løst i skjæringspunktet mellom økonomi, IT og organisasjon.
40 visninger

Comments


bottom of page