top of page

Er du opptatt av kvalitet og avvik?

Oppdatert: 6. jun. 2023

Øk effektiviteten, jobb smartere og få en enklere arbeidshverdag ved å automatisere arbeid og prosesser slik at du får bedre oversikt og kontroll.


SBS 365 er et fullverdig forretningssystem som ligger på toppen Microsoft 365, Microsoft sin skydrevne produktivitetsplattform, som blant annet inkluderer apper som Microsoft Teams, SharePoint, Excel, PowerPoint, Outlook og OneDrive. Disse er du mest sannsynlig allerede godt kjent med.


SBS 365 (Shared Business System) kobles direkte på SharePoint 365 og består av smarte apper med ulik funksjonalitet. Alle disse appene jobber sammen og utnytter innholdet du allerede har tilgang til i Microsoft 365. Alt skybasert og definert som fremtidens arbeidsverktøy som moderniserer og oppdaterer måten vi jobber og samhandler på. Med SBS 365 og Microsoft 365 har du det du trenger for din digitaliseringsreise og vil stå godt rustet til å møte fremtidens forretningsklima.


Visste du for eksempel at SBS 365 har en egen modul for kvalitetssikring og avvikshåndtering som lar deg rapportere direkte i systemet?


Feil og avvik i produksjonen kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften, og det er derfor viktig at dette unngås. For å forbedre kvaliteten, må alle som jobber i produksjonen kunne ha et forhold til kvalitet. Kvalitet skal ikke bare være en jobb kun for eksperter. Også operatørene har et ansvar for å sikre god kvalitet og fremdrift.


Eksempel på dashboard i SBS 365 som viser oversikt over prosjekter, oppgaver og rapporter.


Gjennom SBS 365 sin kvalitet- og avviks-modul oppnår du gode kvalitetssikrings-rutiner, avviksrapportering og avviksbehandling. La gode rutiner for å behandle og lukke avvik sikre at det blir samsvar mellom praktisk arbeid og faktiske krav.


I tillegg sikrer det at du dokumenterer hva som faktisk er avdekket og korrigert. SBS 365 sitt avvikssystem bidrar til å forenkle hverdagen. Det er effektivt, enkelt og underbygger bedriftens kontinuerlige sikkerhetsarbeid. Det er enkelt å lage rapporter og statistikk, samt tilpasse ulike risiko-kategorier. SBS 365 har et smidig brukergrensesnitt slik at det er enkelt og logisk å bruke. Kvalitet og avviks-modulen sikrer også at det skal være intuitivt for leder å behandle, analysere og iverksette riktige tiltak for at avviket ikke skal skje igjen. Glemmes frister vil systemets automatiske varsling sørge for at ansvarlig får beskjed.


SBS 365 kvalitet- og avviksmodul sikrer også at du får et fullgodt grunnlag for å gjøre en risikovurdering og sikker jobbanalyse av eget foretak. Det bidrar også til å gjøre feil og mangler synlige og avdekke kostnader. Slik får du mulighet til å avgrense og rette opp så tidlig som mulig, og dermed begrense belastningen.


Dette er bare en av modulene du har tilgang til i SBS 365. Fleksibiliteten i dette systemet og det at det er koblet til Microsoft 365 gjør det unikt / fleksibelt og setter en ny standard for moderne forretningssystemer. Her kan du bygge ut etter behov, enten du vil koble på HR, prosjektstyring, økonomi eller CRM. Har din bedrift behov for integrasjoner mot andre register, databaser eller regnskapssystemer, har vi alt plattformen hvor vi kobler løsninger for deg.Fordeler med SBS 365

  • Reduserer manuelle prosesser

  • Sparer tid og penger

  • Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

  • Alle data er synlig for beslutningstakere i organisasjonen

  • Enkelt å holde kontroll på budsjetter med bedre historikk

  • Oversikt over prosjekt, fra planlegging til leveranse

  • Lett å se hvilke deler av driften virksomheten tjener mest penger på


Ta kontakt for mer informasjon. Birdai har ekspertise innen områder som digital transformasjon, dataanalyse, systemintegrasjon og forvaltning. Vi samarbeider med kunder fra ulike bransjer for å utforme unike løsninger som passer deres behov. Sammen setter vi sammen gode løsninger som løfter kundens forretningsprosesser, øker konkurranseevnen og gir mestring for de ansatte.53 visninger

Comments


bottom of page