top of page

Full kontroll på alle avtaler

SBS 365 er en skybasert løsning som lar deg samle alle kontrakter og avtaler på ett sted, gir deg full oversikt og kontroll over alle kontrakter og avtaler bedriften har med leverandører, kunder og samarbeidspartnere, og enkelt dele disse innad i virksomheten.


Modulen har en fleksibel struktur som lar deg bestemme hvem i virksomheten som skal ha innsyn i hvilke kontrakter og avtaler, noe som gjør at en ikke er avhengig av enkeltpersoner i organisasjonen for å få innsikt i hvilke avtaler og kontrakter som er inngått. SBS 365 gir deg full oversikt over alle forpliktelser bedriften har ovenfor kunder og leverandører, og sikrer at all informasjon som er nødvendig for å drive virksomheten effektivt er tilgjengelig til enhver tid, for alle som har behov for den.


Med SBS 365 sin avtalemodul kan du raskt hente inn alle fremtidige forpliktelser bedriften har, du gis varslinger ved oppsigelser og fornyelser av avtaler, og for betalingsfrister. Med full oversikt over alle kontantstrømmer knyttet til avtaler med kunder og leverandører, forenkles budsjetteringsprosessen til bedriften.


SBS 365 avtalehåndtering lar deg:

  • Enkelt holde oversikt over kontrakter og avtaler

  • Søke opp kontrakter og avtaler

  • Gi innsyn i kontrakter og avtaler til alle som trenger det

  • Varsle ved oppsigelse av avtale, fornyelser og betalingsfrister

  • Holde oversikt over bedriftens eiendeler og utstyr

  • Generere rapporter over bedriftens verdier og eiendeler

  • Eksportere og importere data og rapporter til Excel og PowerPoint

mer informasjon finner du på www.sbs365.no

38 visninger

Comments


bottom of page