top of page

Ingen flere Gule lapper!

Velkommen til SBS365  • Tids- og kostnadsbesparende

  • Raskere beslutningstaking med mindre risiko for feil

  • Synlig data for beslutningstakere i organisasjonen

  • Enkel kontroll på budsjetter med bedre historikk

  • Oversikt over prosjekter fra planlegging til leveranse

  • Redusert antall manuelle prosesser

  • Innsikt i hvilke deler av driften som har best inntjening


SBS365 er bygget på Microsoft PowerApps, og du kan også få tilgang via mobilen til de aller fleste funksjonene. (for timeføring, oppdatering av prosjektoppgaver, varesøk, utlån av utstyr og rapportering i felt). Les mer om SBS365 funksjonene her.


Kampanjenperioden hvor du får tilgang til SBS365 til en svært gustig avtale utløper 15 mai.

La også din bedrift få muligheten til å løfte seg digitalt.


SBS365 har raskt fått mange tilhengere. Mange opplever hvor enkelt det er å ta i bruk stadardverktøy utviklet med tanke på alle som bruker Microsoft 365 og SharePoint. Rydd skrivebordet for manuelle gule lapper og få dem digitalsert og systematisert på ditt eget dashboard!20 visninger

コメント


bottom of page