top of page

PRISVARSEL GJELDENDE FRA 1.10.2022

I tråd med våre generelle kontraktsbetingelser justerer vi våre priser med 4,5% fra 1. oktober 2022. Våre underleverandører har satt opp sine priser i takt med den kraftige prisveksten vi ser ellers i verden og Birdai gjør nå det samme.


Vi benytter 12 måneders konsumprisindeksendring for vår leveringssektor som er varer og tjenester for å beregne vår justering.


Prisjusteringen kommer på oktober faktura og varsles med dette i henhold til avtale i god tid i forkant.32 visninger

Comments


bottom of page