top of page

PRISVARSEL GJELDENDE FRA 1.10.2023

I tråd med våre generelle kontraktsbetingelser justerer vi våre priser opp med 7,6% fra 1. oktober 2023. Våre underleverandører har satt opp sine priser i takt med den kraftige prisveksten vi ser ellers i verden og Birdai ser seg nødt til å gjøre det samme.

Det vil være gjeldende betingelser i kontrakt som justeres


Vi benytter 12 måneders konsumprisindeks for vår leveringssektor som er varer og tjenester, med andre viktige priskomponenter for å beregne vår justering.Prisjusteringen kommer på oktober faktura og varsles med dette i henhold til avtale en måned forkant.20 visninger

Comments


bottom of page