top of page

Sjekklister for kvalitet og forbedring

Oppdatert: 14. des. 2021

Har du sjekklister og prosedyrer tilgjengelig når du trenger dem?


Hvorfor sjekklister?

Gode sjekklister og bruk av disse gjør noe med kvaliteten i det arbeidet som skal utføres i bedriften. De påvirker viktige arbeidsprosesser og gjør dem mer effektive og sømløse. Administrasjon av arbeidsoppgaver blir mer presis, og nøyaktigheten i de ulike leveransene i et prosjekt bidrar til bedre margin og lønnsomhet. All studie viser at bedrifter som har gode rutiner knyttet til sjekklister og prosedyrer reduserer komplikasjoner og oppnår bedre kommunikasjon i de ulike leveranseleddene.


Prosedyrene vokser, men teknologien blir enklere

Industrien blir stadig mer avansert, og regelverk knyttet til lover, forskrifter og protokoller skjerpes i fra myndighetene. Det stiller samtidig strenger krav til kompetanse og prosedyrer knyttet til bruk og utførelse både i produksjon og leveranse.


Digitalisering av det norske arbeidslivet er allerede i full fremmarsj. I fremtidens arbeidsliv vil digitalisering av arbeidsprosesser være en forutsetning for å lykkes i et konkurranseutsatt marked.


I SBS 365 tilbyr vi en skyløsning som bygger på MS Sharepoint 365, en åpen standard løsning som allerede er godt kjent ute i markedet. Ved å knytte tilgang ikke bare på stasjonære flater, men også mobile, sikrer vi at brukeren kan fylle en sjekkliste underveis i jobben, og sende denne til kontoret når den er fullført. Sjekklisten knyttes til et prosjekt og tildeles den som skal fylle den ut.


Når man oppretter oppgaver, kan man knytte prosedyrer eller prosesser til den enkelte oppgaven, og på den måten sikre at alle jobber mot samme prosess og prosedyre. SBS 365 hjelper deg med dette og bidrar til å redusere manuelle prosesser til et minimum.


Baner vei for enklere sjekklister

Sjekklister i SBS 365 har et intuitivt formspråk og brukergrensesnitt som gjør det å bruke og vedlikeholde. Rask tilgang og deling på alle plattformer gir fleksibilitet og tilgjengelighet uansett hvor du befinner deg. Sjekklistene skal være hensiktsmessige og skal ikke være for lange og kompliserte. Det er derfor ikke formålstjenlig å plassere for mye i sjekklistene. Prioriter og ta med kun det mest kritiske.


Det enkle er ofte det beste

Det starter med å verdsette enkelhet – det høres kanskje logisk ut? Du hører aldri noen si at vi bør gjøre ting mer komplisert. Digitalisering handler om å forenkle arbeidsprosesser gjennom å automatisere der hvor det er mulig. Sjekklister er et hjelpemiddel som sikrer at du opprettholder kvalitet og forventet innhold i bedriftens leveranser. I SBS 365 definerer du på en enkle og intuitiv måte hva en slik liste skal inneholde, tilpasset din kjernevirksomhet og fagområde.


For en bedrift for eksempel innen bygg og anlegg vil det kunne være aktuelt med flere ulike sjekklister som dekker alt i fra ergonomi og vibrasjon, arbeid i høyden, anleggsmaskiner til støy og bruk av arbeidsutstyr.


Ønsker du å vite mer om sjekklister satt i system, SBS 365 og mulighetene som MS sharepoint åpner for? Kontakt oss her.


147 visninger

Comments


bottom of page