top of page

Effektiv prosjektstyring | Mer enn et ERP system

SBS 365 sin ERP-modul lar deg til ordne oppgaver, og gir deg innsikt i prosjekters progresjon.

Med et ERP-system kan du enkelt holde oversikt over prosessene i virksomheten, se hvilke ressurser som er tilgjengelig til enhver tid, se hvor det trengs å sette inn ekstra ressurser og hvor en kan spare inn. ERP systemer gjør det enklere for forskjellige avdelinger innenfor virksomheten å samarbeide og koordinere seg imellom. Fordelene ved å bruke et ERP system i styringen av bedriften er mange. ERP systemer lar deg integrere alle prosessene i din bedrift i et overordnet system og gir deg en oversikt over hvor og hvordan dine ressurser blir utnyttet. Med en full og dyptgående innsikt i virksomhetens prosesser er det enklere å fatte de rette beslutningene til enhver tid, å effektivisere driften og spare tid og ressurser.Et moderne, kraftig og skybasert ERP-system

SBS 365 – Shared Business System er ERP system utviklet av LEVEL Digital. SBS er et moderne, kraftig og skybasert ERP system, som gir deg full kontroll over din bedrifts prosjekter. SBS er ett fullstendig system som gir deg oversikt over alle prosesser i virksomheten, fra tilbud til ferdigstillelse av prosjekt, og innsikt i virksomhetens avtaler og kontrakter, verider og eiendeler, lagerbeholdning, økonomi og CRM. SBS lar deg følge utviklingen av dine arbeidsprosjekt, og hvilke ressurser som blir brukt til hva. SBS lar deg fordele ressurser og arbeidsoppgaver, se hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver og hvordan progresjonen er innenfor hver oppgavene. SBS lar hvert enkelt medlem i prosjektgruppen loggføre sin progresjon i prosjektet, antall timer brukt på hva og antatt ferdigstillelse av oppgaver. SBS har en egen CRM modul som enkelt gir deg oversikt over dine kunder, og kommunikasjon mellom din virksomhet og dine kunder. Finn kontaktpersoner, se hvilke tilbud som er gitt, produkter som er bestilt og hvilke som er levert. Les mer om SBS sin CRM-modul her. SBS har en egen modul for bestilling av elektriske komponenter, som enkelt lar deg sammenligne pris mellom forskjellige leverandører, basert på artikkelnummer. SBS sin prissammenligningsmodul er spesielt egnet for industri innen automatisering og andre virksomheter som benytter seg av elektriske komponenter i sin produksjon.


Lederapp

Informative dashboard har blitt et viktig verktøy for ledere i en digital hverdag. Å kunne få en enhetlig oversikt over de viktigste parametere og på den måten ta pulsen på bedriften blir et viktig styringsverktøy når tempo er høyt og prosjektene mange. Med SBS365 som bedriftens hovedsystem benytter de ansatte smarttelefon, nettbrett eller PC i sin daglige jobb for på den måten bidra til datainnsamling gjennom sjekklister, prosjektprogresjon, avviksrapportering, tilbud, timeføring eller uttak av utstyr m.m. Lederappen i SBS365 løfter viktige styringsdata ut av systemet og presenterer i ryddige seksjoner i dashbordet slik at ansvarlig leder enkelt kan se status på oppgaver og milepæler, hvor det er problemer for så å raskt adressere utfordringen. Lederappen er også interaktiv slik at en kan åpne nye oversikter, battleboards og snarveier til sentral informasjon om prosjekter og aktiviteter i sanntid.


Lyst å teste ut? ta kontakt for en uforpliktende prat, så hjelper vi deg i gang!


21 visninger

Comments


bottom of page