top of page

Fremtiden er datadrevet!

Ta ned kostnader gjennom bruk av SBS365.

Få bedre overblikk og kontroll på driftsutgiftene.Bli en bedrift for fremtiden ved å løfte blikket og bli mer datadrevet. Ved å ta i bruk en fremtidsrettet digital tjenesteplattform som er tilpasset virksomheten, settes bedriften din i stand til å utnytte teknologi på helt nye og innovative måter.


En digital tjenesteplattform gir deg tilgang til en skalerbar og fleksibel sammenstilling av produkter, tjenester og systemer. Den kan hente ut verdien av eksisterende forretningssystemer og sette deg i stand til å tilpasse de enkelte byggeklossene etter som behovene til bedriften endrer seg.


Birdai hjelper både større og mindre selskaper med overgang fra analog til automatisert bruk av teknologi for å oppnå effektive og bærekraftige arbeidsprosesser. Gjennom å tilby ende-til-ende-kompetanse innen virksomhetsutvikling, teknologirådgiving, digitalisering, opplæring og brukerstøtte, bidrar vi til at norske bedrifter blir mer effektive og lønnsomme i møte med den globale konkurransen.


I et forretningsklima hvor hastighet og krav til omstilling og leveranse skjer raskt, blir evnen til å kunne omstille hurtig og effektivt et viktig konkurransefortrinn. At marginen på utnyttede ressurser også stadig settes under press, understreker dette behovet.


Digitalisering eller automatisering høres vel og bra ut. Men hvordan kan det hjelpe mitt selskap med å effektivisere den daglige driften, tenker du kanskje? Bli mer effektiv og senke kostnadene for drift slik at lønnsomheten kan opprettholdes?


Birdai har utviklet et moderne forretningssystem som tar i bruk det beste av Microsoft 365 plattformen og sørger for å dekke de viktigste områdene av den daglige driften for bedrifter generelt. Med SBS365 får du all informasjon knyttet opp til en kunde, fra tilbud til leveranse, på et og samme sted. Overblikk, kontroll og automatisering av oppgaver, samt dokumenter for raskt gjenfinning og deling internt eller eksternt. Alle registreringer, avviksmeldinger, fremdrift, rapporter i ett smart og lettfattelig oppsett integrert med Microsoft 365 plattformen. Alt oppdatert i nåtid og tilgjengelig til enhver tid - i felt og på kontoret samtidig.Ved å samle alle disse funksjonene i et system kan du spare kost ved å ta ned antall systemer du bruker. Tilgang og lokalisering av ulike forretningsdata bidrar til å ta ned feilprosent og øke hurtighet og effektivitet i bearbeidelse av dokumenter og samhandling fra bestilling til leveranse.


- SBS365 reduserer manuelle prosesser

- Beslutninger kan tas raskere, med mindre risiko for feil

- Alle data er synlige for beslutningstakere i organisdasjonen

- Enkelt å holde kontroll på budsjetter og historikk

- Oversikt over prosjekter, fra planlegging til leveranse

- Påminnelse om prosjektoppgaver og aktiviteter

- Påminnelse om viktige datoer om forfall og fornyelse av kontrakter

- Oversiktlig og kvalifisert data for oversikt over hvilke deler av driften virksomheten som gir størst inntekt


Utnytt systemets iboende funksjoner får å jobber smartere og unngå at viktige påminnelser og muligheter går i glemmeboken!Les mer om digitalisering her - https://sbs365.no/digitalisering/

Eller kontakt oss her og sjekk ut mulighetene - https://www.birdai.no/kontakt

53 visninger

תגובות


bottom of page