top of page

Lever bedriften din av salg?

Oppdatert: 14. mar. 2023

Det gjør vi vel alle på en eller annen måte, og da trenger du en løsning som forvalter salgsaktivitetene i et system som sikrer at de holdes varme!


Har du god nok kontroll på hvem som kan være interessert i det som du har å tilby? Et lead for eksempel kan være en person eller bedrift som er interessert i hvilke tjenester du leverer. For å forvalte salgsmulighetene din best mulig trenger du et system hvor du kan systematisere både leads,løpende salg og leveranser i ett system. Da sikrer du at de holdes varme.


Et godt CRM-system kan hjelpe salgsteamet med å:

 • Spore potensielle kunder, holde oversikt over kunderelasjoner og analysere kundeadferd

 • Automatisere mange av de repeterende oppgavene som er involvert i kundeadministrasjon

 • Lagre kontaktinformasjon, identifisere potensielle salgsmuligheter og sette opp påminnelser for å sikre at potensielle kunder blir kontaktet

 • Skape en komplett profil av kundene, inkludert tidligere kjøpshistorie.

 • Gi mulighet for å dele informasjon mellom salgspersoner og andre ansatte, samt gi tilgang til nyttig informasjon raskt

 • Hjelpe salgspersoner med å lage effektive strategier basert på data om potensielle kunder og markedstrender


Vi bruker SBS 365 CRM som er et kraftfullt verktøy og samler all informasjon vi trenger for rask og effektiv kundeoppfølging på ett og samme sted. Systemet er utviklet med tanke på helhetlig moderne forretningsdrift og for smart oppfølging og nødvendlige påminnelser for å drive profesjonelt og effektivt salg. Aldri mist et lead eller en avtale igjen!


Utnytter du det hele og fulle potensialet i Microsoft 365?

Er du usikker på det skal du sjekke ut SBS 365 CRM. Det er en plattform som bygger på Power Apps og sharepoint og fullt integrert med MS 365 gir deg mulighet til raskt å dele og følge opp bedriftens kunder og leads med alle involverte i bedriften. Ved å integrere SBS 365 CRM kan du administere både kundedialoger og tilhørende dokumenter, kontrakter og epost på en ny og smartere måte som gir umiddelbar effekt(!)Moderne salgsdashboard - SBS 365 CRMMålsettingen med SBS 365 CRM er å skape en ny standard for helhetlig oppfølging av kunder og leads. I dagens kundedialoger hvor mye utføres over telefon eller via Teams/web er det avgjørende ha oversikt og kontroll over en hel del informasjon og data som fanges opp via mange ulike kanaler. Da er oversikt og rask tilgang på slike data avgjørende for hvor godt du treffer med kundedialogen og dermed salget. Ved å gi deg muligheten til å systematisere og effektivisere oppfølging av kunder og salgsmulighet har nye SBS 365 blitt en plattform som støtter opp under god kundeservice og økte salgsmuligheter i en og samme prosess.


Systematiser og få løpende oppdatert data for effektiv oppfølging

SBS 365 CRM hjelper deg å systematisere både etablerte kunder og nye leads du måtte ha på blokka. SBS 365 CRM gir lett og god oversikt over all aktivitet du legger inn og hjelper deg med å organisere og behandle leads raskt og effektivt. I tillegg kan du lagre og raskt gjennfinne dokumenter, kontrakter og epostdialoger knyttet til den enkelte kunde. Systemet skaper umiddelbare resultater i både salgsvolum og kundetilfredshet. I dagens marked er hurtig og presis oppfølging av leads og potensielle kunder avgjørende for hvor gode resultater bedirften oppnår.

I salgsmøter med kunde virker du profesjonell og oppdatert, i interne salgsmøter og rapportering deler bedriften leads, tilbud og vunnet salg gjennom et felles dashboard. Alle salgslederes drøm!


Dette får du med SBS 365 CRM


Kunder og leads

 • Alle kundedata er samlet i ett system

 • Fullt oveblikk over alle kundeaktiviteter

 • Enkelt å utveksle infoirmasjon mellom kundebehandlere

 • Kundedata som ikke går tapt ved omstrukturering eller sykdom

 • Økt kundekjennskap

 • Innsikt i hvilke kunder og kundetyper som har det største potensialet

 • Enkelt å analysere kundedata og generere rapporter

 • Spar tid på administrasjon av data og informasjon


Kontrakter og avtaler

 • Enkelt holde oversikt over kontrakter og avtaler

 • Raskt søke opp kontrakter og avtaler

 • Gi innsyn i kontrakter og avtaler til alle som trenger det

 • Varsle ved oppsigelse av avtale, fonyelser og betalingsfrister

 • Holde oversikt over bedriftens eiendeler og utstyr

 • Generere rapporter over bedriftens verdier og eiendeler

 • Eksportere og importere data og rapporter til Excel og Powerpoint


Med SBS 365 CRM får du kundeinformasjon samlet på ett sted som gir deg full oversikt over alle kunderelasjonene dine. Dermed blir det enkelt og effektivt for alle i virksomheten, med kundekontakt, å få oversikt over tidligere kommunikasjon opp i mot kunde eller leads. Med SBS 365 sin avtalemodul kan du raskt hente inn alle fremtidige forpliktelser bedriften har, du gis varslinger ved oppsigelser og fornyelser av avtaler, samt betalingsfrister. Med full oversikt over alle kontantstrømmer knyttet til avtaler med kunder og leverandører, forenkles budsjetteringsprosessen til bedriften.


Ta kontakt i dag med en av våre rådgivere om du har spørsmål knyttet til effektiv bruk av hjelpeverktøy og intergrasjon av ulike system. Vi kan hjelpe deg å få bedre oversikt og vise effektive måter å ta i bruk digitale hjelpemidler på. Ta full kontroll over butikken allerede i dag!


39 visninger

Comentarios


bottom of page