top of page

Stadig nye Management Consulting oppdrag til Birdai.

Oppdatert: 30. sep. 2022

Birdai har seniorkonsulenter og rådgivere som hjelper organisasjoner med å forbedre sine prestasjoner, først og fremst gjennom analyse av eksisterende organisatoriske problemer og utvikling av planer for forbedring. Vi bruker et visuelt metodeverk når vi jobber med å bistå kunden gjennom trinnvise workshops med representanter i fra hele organisasjonen.

Våre konsulenter er fagspesialister med ulike kompetanseområder. De fungerer derfor godt både som rådgivere og som operative støttespillere. Hvordan skape rom for vekst, og få organisasjonen til å fungere som en helhet? Vår spesialitet erå se hvordan de ulike arbeidsprosessene griper inn i hverandre. Dette setter våre konsulenter i stand til å identifisere, initiere og levere nødvendige tiltak og anbefalinger som passer best der kunden befinner seg i sin endringsprosess.


Vi gjennomfører ulike typer oppdrag for våre kunder og gir bistand både gjennom selvstendige prosjekter og prosesser, samt gjennom innleie til bedriften for kortere eller lengre tidsrom. Vi kan hjelpe deg med ekstra kapasitet eller gi støtte for å finne frem til løsninger på utfordringer og operasjonalisering av disse.


Birdai besitter kompetanse innen områdene bedriftsledelse, teknologi, økonomi/finans, prosjekt og prosessledelse.Ta kontakt med CCO Leif Egil Skjerahaug på telefon 93 04 62 60 eller mail les@birdai.no hvis du er en leder som virkelig ønsker (trenger) endring!

45 visninger

Comments


bottom of page